h

Nieuws uit 2004

2 oktober 2004

Bericht vanuit de Statenfractie

Het provinciehuis aan de Visarenddreef wordt met 2.250 m2 bruto vloeroppervlak uitgebreid en ook nog
gedeeltelijk gerenoveerd. Dat kost het lieve sommetje van € 21,4 miljoen. De SP-statenfractie is van mening dat een huis
van de gemeenschap sober van inrichting moet zijn, zij het doelmatig en dus goed bruikbaar en veilig voor publiek,
ambtenaren en politici. De ambtenaren moeten er m.i. goed en volgens de Arbo-normen gehuisvest zijn en er moet goede service
worden geboden aan de burgers.Vooral dit laatste.

Lees verder
1 februari 2004

Vliegveld Lelystad: Er gebeurt tenminste íets

Lelystad - Waarom een versnelde bestemmingsplanprocedure voor een hotel en
kantoren bij vliegveld Lelystad als de uitbreiding van de luchthaven tot
onbepaalde tijd is uitgesteld? Dat vroegen enkele Statenfracties woensdag aan
de gedeputeerde Andries Greiner.

Lees verder
1 januari 2004

Meldpunt minder regels in Flevoland

De provincie vindt dat er een aanspreekpunt moet zijn waar burgers hun klachten
over regelgeving kunnen neerleggen, die als tegenstrijdig of onnodig wordt
ervaren.

Lees verder

U bent hier