h

Bericht vanuit de Statenfractie

2 oktober 2004

Bericht vanuit de Statenfractie

Het provinciehuis aan de Visarenddreef wordt met 2.250 m2 bruto vloeroppervlak uitgebreid en ook nog
gedeeltelijk gerenoveerd. Dat kost het lieve sommetje van € 21,4 miljoen. De SP-statenfractie is van mening dat een huis
van de gemeenschap sober van inrichting moet zijn, zij het doelmatig en dus goed bruikbaar en veilig voor publiek,
ambtenaren en politici. De ambtenaren moeten er m.i. goed en volgens de Arbo-normen gehuisvest zijn en er moet goede service
worden geboden aan de burgers.Vooral dit laatste.

En dan mag er ook best een beter vergadercentrum voor de politici komen en betere zitruimte voor belangstellenden, met een
goede akoestiek en microfoons om elkaar te verstaan. Vorige week donderdag werd een diapresentatie voor statenleden gehouden
en ik moet zeggen: op mij kwam het over als ’de wereld van het luuks’, zoals wijlen quizmaster Willem Ruis het altijd
noemde. Door heel veel glaswerk aan binnen- en buitenwerk lijkt het wel een eldorado voor glazenwassers te gaan worden en
je vraagt je af hoe de onderhoudskosten uitvallen ten opzichte van de huidige situatie. Het gebouw moet volgens de ontwerper
naar buiten toe een uitstraling krijgen die past bij het nieuwe stadshart, waarvan de gebouwen van de rechtbank en de Raad
voor de Kinderbescherming voorbodes zijn. Nou, het zullen architectonisch wel hoogstandjes zijn, maar ik vind het net twee
groot uitgevallen doodskisten, in de buurt waarvan een wat neerslachtig gestemd persoon zich - vooral bij regenachtig weer -
bijna op Westgaarde zou wanen.

In november 2004 zullen provinciale staten over het ontwerp en de begrote kosten besluiten.
De SP-fractie zal zich daarbij kritisch opstellen, want het gaat tenslotte om het geld van ons allemaal. In de media
zal e.e.a. wel breed uitgemeten worden. Volg de voortgang. Je kunt natuurlijk ook gewoon op de tribune bij de
statenbehandeling komen zitten en de eerste partijgenoot worden die ooit een statenvergadering bijwoont. Wreed grapje.

Met een vriendelijke groet,


Piet Walraven, voorzitter statenfractie SP.


U bent hier