h

Bericht vanuit de Statenfractie

20 januari 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

De tsunami die (vooral) in Zuidoost Azië heeft gewoed houdt de gemoederen terecht sinds tweede kerstdag bezig. Ook bij de provincie. Op 13 januari 2005 is statenbreed besloten om in eerste instantie een bedrag van
€ 150.000 op giro 555 te storten. Als het wat overzichtelijker is geworden wil de provincie vervolgens
- in samenwerking met Flevolandse organisaties - nog doelgerichte wederopbouwhulp bieden.

Zondag 16 januari hebben o.a. Ed Aalpol en ik als krasse zestigplussers deelgenomen aan een 8 km. lange wandeltocht voor de slachtoffers, georganiseerd door Thuiszorg Icare. Alle beetjes helpen.
Partijgenoten, zoals jullie wellicht weten heeft de Regionale Omroep Flevoland een acuut financieel probleem. Samen met de PvdA en de andere oppositiepartijen heeft de SP-fractie voor de statenagenda een initiatiefvoorstel ingediend
om de ROF uit de eerste nood te helpen. Op 13 januari hebben de staten dit voorstel aangenomen en krijgt de omroep een overbruggingskrediet van ten hoogste € 100.000, in afwachting van de afloop van een bezwarenprocedure en de
beslissing van de Tweede Kamer over de nieuwe Mediawet. Ik wil niet al te technisch worden, maar het kan zijn – afhankelijk van de uitkomsten – dat de provincie dit geld geheel of ten dele terug krijgt. De VVD en het CDA waren
tegen en vooral de liberalen verloren zich in onbegrensde filosofieën.

Het toeval wil dat ik op kerstavond voor mijn verjaardag een positieve-uitsprakenkalender kreeg. Schitterend. Elke dag een blaadje met een uitspraak afscheuren. De laatste luidde: ‘met een filosoof praat je alleen als hij kiespijn heeft’.
Ik bracht dit in aan het adres van de VVD, waarop werd gereageerd met: ‘wat bedoelt u hiermee?’
Ik antwoordde op mijn beurt: ‘dan stopt hij met eindeloos filosoferen en vraagt alleen nog om een aspirientje….’ Het initiatiefvoorstel kwam er gelukkig met 25 tegen 19 stemmen door.

Gedeputeerde Staten – het dagelijks bestuur van de provincie – lobby’en in Brussel en Den Haag om voor Flevoland ook in de periode 2007-2013 Europees subsidie te krijgen. De vier grote steden zijn daarbij geduchte concurrenten.
Ons onnavolgbare Kabinet B. wilde eigenlijk alles aan de tien arme nieuwe lidstaten geven, maar gelukkig hielden de veertien andere oude lidstaten deze ongein tegen. Het wordt waarschijnlijk zo dat de tien nieuwe leden 78% van het
budget krijgen en de dat vijftien oude het samen met 18% moeten doen. Dan blijft er nog 4% over voor wat wordt genoemd ‘grensoverschrijdende ontwikkelingen’. De SP-fractie vindt dat 78% voor de arme staten voldoende solidair is
om met recht te kunnen pleiten voor een goed Flevolands deel van de € 2,8 miljard die Nederland mogelijk krijgt. Onze provincie heeft wat sociaal-maatschappelijke voorzieningen betreft immers een achterstand van 30% ten opzichte
van vergelijkbare regio’s in ons land en 50% ten opzichte van de Randstad waarvoor we als het rijk zijn zin krijgt ‘de veredelde bouwput’ worden.

Ten slotte wens ik alle partijgenoten in de afdeling Lelystad een gelukkig, succesvol en vooral ook gezond 2005.


Met een vriendelijke groet van

Piet Walraven (voorzitter SP-statenfractie)

U bent hier