h

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen

23 maart 2005

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen

Echtparen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen doorgaans maar liefst € 200 van de belastingdienst terugkrijgen. De ziekenfondspremies zijn de laatste jaren zo gestegen dat minima recht hebben op belastingteruggaaf voor de ziektekosten. Dit blijkt uit berekeningen van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De SP wil via deze weg graag de burgers hierover informeren.

De groep met een inkomen op bijstandsniveau kan via het invullen van een belastingformulier de ziektekosten opvoeren als aftrekpost voor de belasting. Voor alleenstaanden levert dit voor 2004 een belastingteruggave van € 40 op en voor echtparen kan het al snel oplopen tot € 200. Dit bedrag wordt niet van de uitkering afgetrokken, het is dus extra.


Ziektekosten


Iedere Nederlander mag alleen het bedrag aan ziektekosten aftrekken dat boven een inkomensafhankelijke drempel uitkomt. Een inkomen op bijstandsniveau is zo laag, dat alleen de verzekeringspremies al boven die drempel uitkomen. De volgende bedragen kunnen minima in ieder geval opgeven:
· De procentuele ziekenfondspremies, die al van de bijstandsuitkering worden ingehouden (dit staat op het jaaroverzicht);
· De nominale ziekenfondspremies, die iedereen zelf betaalt;
· De premies voor de aanvullende ziekenfondsverzekering.
· Het standaardbedrag voor de huisapotheek van € 23 per persoon per jaar.
De teruggave kan nog hoger worden als minima nog andere ziektekosten hebben die niet worden vergoed. Is hij/zij 65-plus, chronisch ziek, of arbeidsongeschikt dan kan er nog een standaardbedrag van € 776 als aftrekpost worden opgevoerd.



Voor meer informatie en een aangifteformulier kunnen mensen de belastingtelefoon bellen, 0800-0543, of kijken op de website www.belastingdienst.nl.

U bent hier