h

Bericht vanuit de Statenfractie

1 juli 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

De provinciale politiek is hard op weg naar het zomerreces, zegmaar de grote vakantie. In de week van 4 tot en met 8 juli is het nog even spitsuur voor de kleinere fracties zoals (nu nog) de SP en daarna laten we het provinciehuis tot medio september links liggen.

We hebben nog enkele belangrijke dingen te behandelen zoals het provinciale beleid voor dak- en thuislozen, de notitie gehandicaptenbeleid, de financiële vervolghulp van de provincie aan de slachtoffers van de tsunami, het rapport van de Commissie Nouwen over betalen voor autorijden en de reactie (het advies) van de burgerjury’s op de Hoofdlijnennota voor het nieuwe Omgevingsplan Flevoland, dat in november 2006 moet worden vastgesteld. Dat Omgevingsplan is zo’n beetje de bijbel voor de ruimtelijke indeling van onze provincie in de toekomst. Beste partijgenoten, jullie zien, we kunnen nog even aan de bak. Over de belangrijkste resultaten van e.e.a. zal ik jullie in de eerstvolgende Nieuwsbrief informeren.

Met een tomaatrode groet en voor zo ver reeds van toepassing een goede vakantie en behouden vaart,

Piet Walraven
Voorzitter statenfractie Flevoland

U bent hier