h

Bericht uit de Statenfractie

4 augustus 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 21 juni 2005 hebben Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van de provincie) vastgesteld de Hoofdlijnennota die in november 2006 moet uitmonden in het Omgevingsplan Flevoland voor de periode 2007-2013. Dit is populair betiteld vooral een soort werkplan voor de ruimtelijke invulling van Flevoland. Heel belangrijk dus. Eerlijk gezegd partijgenoten, word ik er niet vrolijk van.

Het plan ademt veel ambitie uit, behalve op het vlak van de sociaal-culturele voorzieningen. Die voorzieningen lopen structureel zo’n dertig procent achter bij het niveau van vergelijkbare regio’s. Het werkgelegenheidsniveau zou in 2030 – zijn jullie daar nog? – op gemiddeld Nederlands peil moeten zijn gebracht. Genoegen nemen met 25 jaar achterstand kun je m.i. geen reële ambitie noemen. Dat is eerder het hoofd in de schoot leggen. Op andere gebieden zijn er wél echte aspiraties. In landbouwgebieden worden terreinen die de landbouwbestemming verliezen ingericht voor duur wonen, dollartekenrecreatie en toerisme. Dit worden verwevingsgebieden genoemd. Op braakliggende kavels die tot nu toe aan de natuur zijn overgelaten en daardoor al natuurwaarden hebben gekregen, wordt natuur ontwikkeld.Dit is de zogeheten compensatienatuur die wordt misbruikt om elders in en nabij bestaande natuurzones kapitale villa’s neer te zetten. Saldobenadering noemen ze dat. Ik noem het demagogie, misleiding van het zuiverste water! Er is veel meer te vertellen over deze zestig pagina’s tellende en op zeer luxueuze wijze vormgegeven Hoofdlijnennota, maar dat zou te ver voeren.

Er is grote reuring ontstaan over de ontwikkelingen betreffende Lelystad Airport, zoals ons vliegveld officieel heet. De landelijke Adviesraad voor Verkeer en Waterstaat heeft over Schiphol een advies uitgebracht dat in zijn aanbevelingen veel verder gaat dan waar we tot nu toe voor mochten vrezen. Lelystad zou een niet onbelangrijk deel van de taken van Schiphol moeten overnemen en daarover neemt de regering in 2006 een besluit. Alles moet in stelling worden gebracht om te voorkomen dat de Luchthaven Lelystad het afvalputje van Schiphol wordt. Dit is ook uitdrukkelijk het standpunt van het provinciale bestuur. Zuiver formeel hebben we nu te maken met de Planologische Kernbeslissing (PKB) 2004 van het rijk, waarin begrenzingen voor het aantal vliegbewegingen en de milieu- en geluidsoverlast zijn opgenomen. Verder is er een Milieueffectrapportage (MER) in de maak, waaruit nieuwe richtlijnen kunnen voortkomen. Word niet al te blij, want ook binnen de perken van de PKB 2004 kan het vliegveld nog behoorlijk groeien, maar oké, dat wisten we.

We wachten in spanning op wat de regering voor ons vliegveld in petto heeft. Nu kunnen we alleen in actie komen over stations die al gepasseerd zijn, of tegen ontwikkelingen die we vrezen. Dan kom je in het veld terecht van zichzelf beantwoordende vragen en protesten omdat steevast naar de beslissing van de Tweede Kamer in 2006 zal worden verwezen. Retoriek heet dat. En dat is niet zo productief. Soortgelijke informatie is te lezen op de provinciale website van SP Flevoland. Langs deze weg informeer ik ook de mensen die niet over Internet beschikken. In heel Flevoland betreft dit 35 á 40% van de huishoudens.

Met een tomaatrode zomergroet,

Piet Walraven,
voorzitter statenfractie SP Flevoland

U bent hier