h

Proef gratis openbaarvervoer in Flevoland

28 maart 2006

Proef gratis openbaarvervoer in Flevoland

Provincie Flevoland start in september van dit jaar met een proef van gratis openbaar vervoer. Gedurende een bepaalde periode hoeven reizigers op enkele lijnen tijdens de daluren niet betalen. De details van de proef worden de komende maanden in samenwerking met belangenorganisaties en Connexxion uitgewerkt. Dan worden de kosten van het experiment duidelijk en wordt bekend om welke lijnen gratis worden aangeboden.

Naast de proef geeft de provincie aan te willen dat iedereen in Flevoland een adequaat en betaalbaar openbaarvervoer tot zijn of haar beschikking heeft. ‘Dit betekent niet alleen een goede voorziening voor dikke reizigersstromen, maar ook voor diegenen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van voorzieningen.’

Deze wens is te lezen in het eindrapport Openbaar Vervoervisie dat woensdag door gedeputeerde Wubbo de Raad is gepresenteerd .De visie, inclusief het experiment, is de uitvoering van twee staten moties, (1e motie van SGP, SP, onderzoek naar gratis openbaarvervoer Provinciaal), (2e motie PVDA onderzoek van gratis openbaar vervoer van de daluren), waarin het college van Gedeputeerde Staten is gevraagd een bredere discussienota over de toekomst van het openbaarvervoer.

De belangrijkste verandering ten opzichte van huidige situatie is dat de provincie, naast het faciliteren van de vraag naar openbaarvervoer, nadrukkelijk een goede en betaalbare basis voorziening wil garanderen voor al haar inwoners en bezoekers.

Op een tweetal buslijnen kunnen passagiers in de daluren kosteloos met de bus mee . Gratis vervoer op alle Flevolandse buslijnen gaat niet door. De 29 miljoen euro die dat zou kosten, vindt de provincie te veel.En is nog niet bekend op welke lijnen passagiers gratis kunnen reizen.

Men zegt 29 miljoen per jaar te duur is hele Provincie Flevoland openbaarvervoer gratis te beschikken.

Wel andere kant om file problemen om op te lossen gaat men A6/A9 ondertunnels te bouwen ??? (alle variaties behalve stroomlijn) kosten zijn aangebonden minimaal 5 miljard euro kost het .Van dat geld men kan minimaal 20 jaar hele land openbaarvervoer gratis beschikken.

Statenlid

Nuh Demirbilek

U bent hier