h

Nieuws vanuit de statenfractie: Kandidaten gevraagd voor de Provinciale Staten

14 april 2006

Nieuws vanuit de statenfractie: Kandidaten gevraagd voor de Provinciale Staten

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 zijn nog maar net met ongekend fraai resultaat verlopen voor de afdeling Lelystad van onze partij, of we richten het vizier alweer op de verkiezingen van maart 2007 voor de Provinciale Staten (PS) van Flevoland. En dat doen we natuurlijk met meer dan goede moed, want de successen voor de gemeenteraad kunnen en moeten volgend jaar in PS worden voortgezet.

Wat zijn de verwachtingen? In maart 2003 behaalden we bij een percentage van 4,6% van de stemmen twee zetels in PS. In maart 2006 zaten we in de drie gemeenten waarin we meededen (Almere, Lelystad en Dronten), op een gemiddelde van circa 10%. Een ruime verdubbeling dus. Doordat echter het aantal statenzetels zal teruglopen van 47 naar 39, leert een niet overdreven optimistische prognose dat de SP volgend jaar in PS wel op drie zetels mag rekenen. Uiteraard zijn daar geschikte mensen voor nodig die deze zetels voor onze mooie partij willen bekleden. Bij een prognose van drie zetels dienen er ten minste zes kandidaten te komen die in staat en bereid zijn het goede en uitgebreide scholingsprogramma voor kandidaat-statenleden te volgen. Een ander belangrijk punt is, dat ze vooraf moeten verklaren ten gunste van de partij afstand te doen van de vergoeding waarop zij als statenlid recht hebben. Uitgangspunt blijft wel dat men er financieel niet op achteruit mag gaan.

Partijgenoten die over voldoende sociaal idealisme en zeker ook over voldoende tijd en inzet daarvoor menen te beschikken, kunnen zich als kandidaat aanmelden bij ondergetekende, wiens contactgegevens onderaan zijn vermeld. Vervolgens worden zij uitgenodigd voor een gesprek van ongeveer een half uur met de kandidatencommissie die is samengesteld uit Piet Walraven (Lelystad, voorzitter), Nuh Demirbilek (Almere) en Paulien van Vlaanderen (Dronten).

Bij deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld zodat kan worden beoordeeld of aan de wederzijds te stellen voorwaarden en verwachtingen kan worden voldaan.
Ik zie eventuele aanmeldingen met belangstelling tegemoet en ben ook bereid vooraf de nodige nadere informatie te verschaffen.

Met een tomaatrode groet van uw fractievoorzitter in de Provinciale Staten,

Piet Walraven
tel: 06 - 4785 8823
e-mail: pwalraven@sp.nl

U bent hier