h

Nieuws uit 2007

29 november 2007

Kabinet laat Noorden zitten, SP blijft pleiten voor Zuiderzeelijn

"Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder
7 oktober 2007

Vrees voor groei vliegveld Lelystad

Een onderzoek onder het Almeerse raadspanel heeft uitgewezen dat, nu al, 60% van de Almeerders wel eens last heeft van overvliegende vliegtuigen. Signalen uit Dronten en omgeving wijzen op hetzelfde beeld.
Dit is vliegverkeer naar Schiphol. Kunt u nagaan wat dat gaat betekenen als de geplande uitbreiding van Lelystad ongebreideld door zou gaan.

Lees verder
18 september 2007

Vragen over mogelijke “Gouden Handdrukken” in Flevoland

Het Brabants Dagblad heeft onlangs onthuld dat ten minste een viertal voormalig ambtenaren van de provincie Noord-Brabant een afvloeiingsregeling is aangeboden die ver buiten de daarvoor geldende regels ging. In één geval kreeg een afdelingshoofd een uitkering voor maar liefst 25 jaar. De fractie van SP in Flevoland heeft gisteren aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of er in de provincie Flevoland vergelijkbare gevallen bestaan.Onweettelijke Gouden handdruk, ook in Flevoland ?

Lees verder
9 september 2007

Vliegveld lelystad: Standpunt SP

Niet verder uitbreiden dan binnen de grenzen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) van 2004, dat is het standpunt van de SP. "Rupsje nooit genoeg" is de typering van Herbert van Ravenzwaaij als het over Schiphol en dus in het verlengde ook over vliegveld Lelystad gaat. Alle plannen met betrekking uitbreiding dienen met argus ogen te worden bekeken, zeker als in 2009 de PKB 2004 afloopt.

Lees verder
5 juli 2007

SP Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsnota 2007

Het is gebruikelijk dat bij de behandeling van de partijen vertegenwoordigd in de Provinciale Staten een algemene beschouwing geven. Omdat de SP de grootste niet college fractie is, mocht de fractie voorzitter het spits afbijten.
SP Flevoland Fractie voorzitter Herbert van Ravenzwaaij

Lees verder
10 april 2007

Onderzoek naar problemen in de jeugdzorg

Onderzoek naar JeugdzorgOp dit moment bereiken de SP berichten van bezorgde ouders en jeugdzorg instellingen dat het (weer) de verkeerde kant opgaat met de wachtlijsten en de kwaliteit van de zorg. In 2006 zijn, volgens het college van Gedeputeerde Staten de wachtlijsten opgelost.
Dit kon alleen maar dankzij een extra financiële inspanning van het ministerie van VWS, maar dit extraatje is er dit jaar niet meer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier