h

Waarom stemmen op 7 maart?

21 januari 2007

Waarom stemmen op 7 maart?

StemmenNog niet zolang geleden, op 22 november 2006, stonden mensen nog in de rij voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Op 7 maart a.s. moet er weer een gang naar de stembus worden gemaakt, namelijk voor de Provinciale Statenverkiezing. Wat doet de provincie en waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? En waarom is het van belang om op de SP te stemmen?

Weinig mensen weten waar de provincie eigenlijk over gaat. De provincie zegt veel inwoners van Flevoland niet veel. Maar ook voor Flevoland is het belangrijk dat er een grote SP-fractie komt in de Provinciale Staten. De provincie stelt streekplannen op, heeft een belangrijke stem in de jeugdzorg, de aanleg van bruggen, wegen en fietspaden, openbaar vervoer, stelt kaders voor het natuur en milieubeleid en heeft een taak in het bevorderen van cultuur en recreatie.

Kaart van Flevoland

Nog een goede reden

Wilt u nog een goede reden om te gaan stemmen op 7 maart 2007? Wat dacht u van een sterke, sociale Eerste Kamer? De 75 leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten. De SP heeft nu vier zetels in de Eerste Kamer. Dat kunnen er flink wat meer worden. En ook dat is een goede reden om op 7 maart SP te stemmen.

Controle van de wetgeving

De Eerste Kamer controleert de wetgeving en bepaalt mee welke ruimte de regering heeft om haar plannen uit te voeren. Een grote SP-fractie in de senaat kan in belangrijke debatten het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het plan van het CDA om de morsdode Europese grondwet weer nieuw leven in te blazen. Of de discussie over de toekomst van de NAVO. Juist in dat soort zaken heeft de Eerste Kamer een belangrijke stem.

Wie kan er nog om de SP heen?

Ook indirect is de uitslag van de komende verkiezingen belangrijk voor de invloed die de SP kan uitoefenen. In de Tweede Kamer, in de gemeenteraad en niet te vergeten bij al onze acties. Bij nieuwe winst kunnen andere partijen steeds minder om de SP heen. We kunnen dan met nog meer vaart volop verder bouwen aan een socialer Flevoland en beter Nederland. En het is zeker niet uitgesloten dat een nieuwe forse winst de deur naar een echt sociaal kabinet – mét de SP – weer opent.

U bent hier