h

Vragen over mogelijke “Gouden Handdrukken” in Flevoland

18 september 2007

Vragen over mogelijke “Gouden Handdrukken” in Flevoland

Het Brabants Dagblad heeft onlangs onthuld dat ten minste een viertal voormalig ambtenaren van de provincie Noord-Brabant een afvloeiingsregeling is aangeboden die ver buiten de daarvoor geldende regels ging. In één geval kreeg een afdelingshoofd een uitkering voor maar liefst 25 jaar. De fractie van SP in Flevoland heeft gisteren aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of er in de provincie Flevoland vergelijkbare gevallen bestaan.Onweettelijke Gouden handdruk, ook in Flevoland ?

De afgelopen week is in de provincie Noord-Brabant bekend geworden dat er sprake is van geheime afspraken over afvloeiingsregelingen.

Citaat uit het betreffende artikel:

De gouden handdrukken zijn verstrekt buiten bestaande regelingen om, schrijft de krant. Een voormalig afdelingshoofd dat eigenlijk recht had op twee jaar wachtgeld kreeg een 'welvaartsvaste' uitkering voor 25 jaar, schrijft het dagblad. De projectleider bij een renovatie van het provinciehuis kreeg een gouden handdruk van rond 225 duizend euro.

De Fractie van de Socialistische Partij heeft de volgende vragen:

Is of was er binnen de provincie Flevoland sprake van vergelijkbare (geheime) bovenwettelijke overeenkomsten?

Zo ja, kan het college dan inzage geven in het aantal en de aard van deze overeenkomsten?

Socialistische Partij,

H. van Ravenzwaaij

Fractievoorzitter

U bent hier