h

Zorgen bij SP over de opkomsttijden van de brandweer in Flevoland

27 januari 2008

Zorgen bij SP over de opkomsttijden van de brandweer in Flevoland

SP Statenfractie Flevoland vraagt opheldering van het provinciebestuur over het feit dat de brandweer in het noorden en oosten van de provincie vaak te laat ter plaatse is.

De SP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Flevoland. Uit cijfers van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de brandweer van Noord- en Oost Flevoland gemiddeld 6 minuten te laat komt bij een brand. De opkomsttijd, tussen melding en aankomst bij de brand, moet in 80 procent van de gevallen acht minuten zijn. Dat duurt in geringere mate in het noorden, maar vooral in het oosten van de provincie maximaal veertien minuten. Dat is het langst, want in het Westen en Zuidwesten van Flevoland komt de brandweer binnen de norm van acht minuten in 81 tot 88 procent van de gevallen op tijd. De brandweer van Noord- en Oost Flevoland is slechts één op de drie tot vijf keer binnen de norm van acht minuten ter plaatse. Landelijk gaat het hierbij om 41 procent. Verder blijkt dat vooral de brandweer van de gemeente Dronten en Zeewolde alsook in geringere mate die van de Noordoostpolder het vaakst te laat ter plaatse is.

De SP-Statenfractie signaleert dat de veiligheid van de burgers van een groot deel van Flevoland in het gedrang is en pleit ervoor om met de Veiligheidsregio Flevoland i.o. tot concrete oplossingen te komen.

Het is voor de SP in Flevoland ‘onacceptabel en onverantwoord’ dat de brandweer er na alarmering, in verschillende delen van de provincie, pas na veertien minuten is.

Hierover zijn de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

  • Is het College het met de SP-fractie eens dat het onacceptabel en onverantwoord is dat de brandweer in een groot deel van Flevoland na alarmering bij calamiteiten pas na 14 minuten ter plaatse is en burgers daardoor veel te lang op de hulpverlening en het overnemen van taken door de professionals moeten wachten?
  • Kan het College duidelijkheid verschaffen of het regionale dekkingsplan van de Veiligheidsregio Flevoland i.o. voorziet in de toepassing van operationele grenzen en hoe deze worden toegepast?
  • Heeft het College zicht op de knelpunten die de Veiligheidsregio Flevoland i.o. ondervindt bij de verwerkingstijd van de Regionale alarmcentrale, waardoor de maximale verwerkingstijd in 80 procent van de incidenten tussen de 3 en 4 minuten ligt?
  • Heeft het College zicht op de daadwerkelijke knelpunten die de brandweer in Flevoland ondervindt waardoor de vereiste opkomsttijden in een groot deel niet meer haalbaar blijken te zijn?
  • U bent hier