h

Dubbele agenda collegepartijen nekt Natuur en Milieu Flevoland (NMF)

30 mei 2008

Dubbele agenda collegepartijen nekt Natuur en Milieu Flevoland (NMF)

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van een dubbele agenda het werk van de federatie Natuur en Milieu Flevoland drastisch inperken.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 en de Financiële kaders voor 2009 hebben de collegepartijen VVD, CDA en PvdA in de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland van donderdag 29 mei jl. een motie aangenomen die er toe leidt dat de subsidie aan Natuur en Milieu Flevoland van ruim € 212.598,-- wordt teruggebracht naar € 128.340,--.

Motief van de collegepartijen hierbij is dat het accent in de taken van de Provincie Flevoland verschuift van het formuleren van beleid naar het zorgdragen voor de uitvoering van beleid.

Het verminderen van de subsidie met 40 % betekent het onzichtbaar maken van de NMF op belangrijke provinciale thema’s in het provinciale krachtenveld, zoals klimaat en energie, landelijk gebied en ruimte. De NMF heeft hierdoor alleen nog een functie als luis in de pels, maar zonder de mogelijkheid om positief te inspireren en te initiëren. En dat is nu juist net de rol en functie waarin provinciebreed veel waardering voor bestaat.

In het debat met de PvdA over deze motie heeft de fractievoorzitter van de SP Statenfractie, Herbert van Ravenzwaaij, fel uitgehaald richting de collegepartijen en hen verweten een dubbele agenda te hebben. Vooral de kritische beleidsbeïnvloeding van het NMF over thema’s energie / klimaat, landelijk gebied, mobiliteit en duurzame verstedelijking, is de collegepartijen een doorn in het oog. Dit moet de NMF nu bekopen met een korting op de subsidie.

Hoe bedoel je geen dubbele agenda, machtsmisbruik en positief kritische organisaties monddood maken!?

U bent hier