h

PvdA in Flevoland weigert steun aan arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten

30 mei 2008

PvdA in Flevoland weigert steun aan arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten

SP Statenfractie Flevoland verwijt de PvdA een wel heel volgzame houding ten opzichte van het college van GS te hebben.

Bij de behandeling van de Algemene Beschouwingen over de Jaarstukken 2007, Voorjaarsnota 2008 en de Financiƫle kaders voor 2009, heeft de SP Statenfractie samen met het CDA, GroenLinks, SGP en de Partij voor de Dieren tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland op donderdag 29 mei jl. een motie ingediend met als doel de personeelsformatie van de provincie uiterlijk in 2013 uit 5 % arbeidsgehandicapten te laten bestaan.

Deze motie werd door de Gedeputeerde, Anne Bliek (VVD), ontraden omdat Gedeputeerde Staten (GS) hierover binnen het Georganiseerd Overleg (GO) met de betrokken partijen over aan het onderhandelen zou zijn. Een poging van de fractievoorzitter van de SP Statenfractie, Herbert van Ravenzwaaij, om de motie als ondersteuning van het beleid uit te leggen kon hierbij geen genade vinden.

Dit bracht de PvdA er toe om in een stemverklaring de motie wel sympathiek te noemen, maar vanwege het overleg hier niet in mee te kunnen gaan.

De SP Statenfractie in Flevoland verwijt de PvdA een wel heel volgzame houding ten opzichte van het college van GS te hebben en zich blijkbaar als voorbeeldfunctie niet op een percentage van 5 % van de personeelsformatie voor arbeidsgehandicapten in 2013 wil vastleggen.

U bent hier