h

SP Statenfractie in conflict met PvdA Flevoland

30 mei 2008

SP Statenfractie in conflict met PvdA Flevoland

PvdA in Flevoland verwijt SP Statenfractie gebrek aan collegiale inbreng bij commissievergaderingen! Kritische kanttekeningen van de SP Statenfractie richting de minder op de provincie gerichte houding van de gemeente Almere schieten de PvdA Flevoland geheel in het verkeerde keelgat.

Bij de behandeling van de Algemene Beschouwingen over de Jaarstukken 2007, Voorjaarsnota 2008 en de Financiële kaders voor 2009, heeft de SP Statenfractie enkele kritische kanttekeningen gemaakt over de minder op de provincie gerichte houding van de gemeente Almere, terwijl er wel € 100 miljoen provinciegeld naar de gemeente Almere gaat.

Deze kritische kanttekeningen zijn de PvdA Statenfractie bij monde van de heer Rijsdorp geheel in het verkeerde keelgat geschoten. De heer Rijsdorp verweet de SP Statenfractie grote woorden bij de Algemene Beschouwingen, terwijl de vertegenwoordiging van de SP in de Statencommissie Ruimte nauwelijks een inbreng heeft. Even leek het erop dat de verkiezingen voor de gemeenteraden en de staten binnenkort moeten gaan plaatsvinden. Op zichzelf is dit voor de SP geen enkel probleem, omdat de SP-campagnes voor deze verkiezingen al op 7 maart 2006 en 8 maart 2007 zijn begonnen.

Wellicht had de uitval van de heer Rijsdorp meer te maken met de angst dat de PvdA ook in de gemeente Almere haar huidige positie kwijt zal raken, dan dat dit een vruchtbare bijdrage aan het debat had.

In ieder geval was de SP Statenfractie tijdens zijn ellenlange betogen in de Statencommissie Ruimte, in de wijken en buurten te vinden, waar we de PvdA al lange tijd niet meer gezien hebben.

U bent hier