h

SP tegen loonsverhoging

13 februari 2009

SP tegen loonsverhoging

Vandaag werd een aantal statenleden van mijn partij, de SP, onaangenaam verrast door een oproep van uw organisatie aan de leden van de Tweede Kamer om volgende week in te stemmen met een wetsvoorstel om de beloning voor statenleden te verhogen.

Betreft: reactie op oproep “statenleden van Nederland aan de Tweede Kamer”

Geachte heer Beukema,

Vandaag werd een aantal statenleden van mijn partij, de SP, onaangenaam verrast door een oproep van uw organisatie aan de leden van de Tweede Kamer om volgende week in te stemmen met een wetsvoorstel om de beloning voor statenleden te verhogen.

Gezien uw brief van 6 maart 2008 (als reactie op de open brief van de gezamenlijke SP-statenfracties waarin de verhoging werd afgewezen) kan ik u meedelen dat de IPO-lobby voor een verhoging van de beloning voor de SP-statenleden geen verrassing meer is.

Maar het mag voor uw organisatie inmiddels toch ook geen verrassing meer zijn dat wij die lobby niet steunen. Sterker nog, dat wij die lobby afwijzen.
Onze statenleden vinden het dan ook onjuist dat u in uw uitingen richting Provincies en Tweede Kamer spreekt over “de statenleden van Nederland”. Ook de uitspraak dat “de statenleden van Nederland het onfatsoenlijk vinden dat de besluitvorming hierover voortdurend vooruitgeschoven wordt” is er een die de 80 statenleden van de SP verwerpen.

Ik roep u dan ook op om in uw toekomstige uitingen richting Provincies, Tweede Kamer en anderen een duidelijk voorbehoud te maken als het gaat om het standpunt van de gezamenlijke SP-statenfracties. Ik vraag u ook om zo snel mogelijk aan eenieder die de afgelopen dagen de oproep (rechtstreeks) van uw organisatie mocht ontvangen te melden dat u niet namens alle statenleden van Nederland spreekt.

De SP betreurt dat ze opnieuw ongewild bij een dergelijke oproep voor een hogere beloning wordt betrokken. Onze argumenten tegen een verhoging zijn nog steeds van kracht en door de huidige economische situatie alleen maar sterker geworden. In tijden van nood past het politici, net als bestuurders in de top van bedrijven, om een stapje terug te doen of qua vergoeding gelijk te blijven. Een verhoging van 23% is in deze tijden een verkeerd signaal naar eenieder die inmiddels in de problemen is gekomen of in zeer onzekere tijden moet leven. Het is zeer jammer dat uw organisatie zich daar niet voldoende van bewust is.

Ik verneem graag op zeer korte termijn op welke wijze u invulling hebt gegeven aan het hierboven geformuleerde verzoek van de gezamenlijke SP-statenfracties.

Met vriendelijke groet,

namens de gezamenlijke SP-statenfracties,

Bart Vermeulen

Fractievoorzitter SP Zuid-Holland

U bent hier