h

Deelname aan dure opleiding kort voor het bekend worden van het vertrek van gedeputeerde drs. J.M. Bos (PvdA) roept bij SP Statenfractie vraagtekens op!

16 augustus 2010

Deelname aan dure opleiding kort voor het bekend worden van het vertrek van gedeputeerde drs. J.M. Bos (PvdA) roept bij SP Statenfractie vraagtekens op!

SP Statenfractie Flevoland zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak over eerdere deelname van gedeputeerde drs. J.M. Bos aan de opleiding ‘Strategie, Innovatie en Governance’, vrij vertaald: ‘Hoe word ik een betere (vernieuwende) leider, van de TiasNimbas Business School, uitgaande van de Universiteit van Tilburg, voor de provincie Flevoland.

Daarnaast wil de SP Statenfractie duidelijkheid over de toepassing van de uitgangspunten en aanbevelingen, zoals die in de onlangs uitgebrachte ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn opgenomen. Hierover heeft de SP Statenfractie aan het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland een aantal vragen gesteld.

Kort na de afronding van de opleiding ‘Strategie, Innovatie en Governance’ heeft gedeputeerde drs. J.M. Bos aangegeven zijn functie als gedeputeerde van de provincie Flevoland met ingang van 02 september a.s. neer te leggen om elders een functie buiten het openbaar bestuur te aanvaarden.

De handreiking c.q. gedragscode van het ministerie, die begin mei 2010 is uitgebracht, is eerder in goed overleg met onder andere het Inter Provinciaal Overleg (IPO) vastgesteld. Hierin wordt ondermeer aangegeven dat bij de afweging van de kosten voor deelname aan een opleiding, de relevantie van de opleiding voor het uitoefenen van de functie, het tijdsbeslag en het tijdstip in relatie tot de duur van de zittingsperiode, alsook de hoogte van de kosten en de verdeling hiervan moet worden betrokken.

U bent hier