h

'PROTEST' op Urk: SP Flevoland steunt manifestatie 'URK BRIEST!'

7 februari 2011

'PROTEST' op Urk: SP Flevoland steunt manifestatie 'URK BRIEST!'

Zaterdag 5 februari heeft Arie Stuivenberg, SP-lijsttrekker van Flevoland, samen met enkele kandidaat Statenleden de manifestatie 'URK BRIEST!' ondersteund en het manifest tegen het Windpark Noordoostpolder mee ondertekend.

Uit 'PROTEST' tegen het niet luisteren van de regering naar de wil van het merendeel van de inwoners van de gemeente Urk over de plaatsing van het Windpark Noordoostpolder, heeft Arie Stuivenberg met enkele kandidaat Statenleden de manifestatie 'URK BRIEST' bijgewoond en het manifest tegen dit plan mee ondertekend.

Het ligt in de bedoeling van het Rijk dat het windpark langs de Westermeerdijk van Urk naar de Noordermeerdijk bij Lemsterland en langs de Zuidermeerdijk van Urk naar de Ketelbrug gerealiseerd gaat worden. Hiervoor heeft het Rijk een inpassingsplan vastgesteld. Bij de behandeling van het voornemen van het Rijk om tot een inpassingsplan te komen heeft onder andere de SP Statenfractie er indertijd in de Staten van Flevoland op aangedrongen om dit plan drastisch aan te laten passen. Hiervoor hebben de Staten bij algemene stemmen een motie aangenomen waarin het provinciebestuur werd opgeroepen om tegen het plan bezwaar te maken.

Het windpark bestaat uit 38 windturbines op land en 48 windturbines in het IJsselmeer. Het 'PROTEST' richt zich vooral op de windturbines met een totale hoogte van niet minder dan 150 tot 200 meter, die langs de Westermeerdijk in het IJsselmeer geplaatst gaan worden. Deze komen nagenoeg vanaf de grens van de gemeente Urk als een traliehek in het IJsselmeer te staan. Daarmee wordt het beschermde dorpsgezicht van de gemeente Urk ernstig geschaad en is naast de horizonvervuiling overlast voor de inwoners van Urk niet uit te sluiten.

De kabinet van premier Rutte heeft gemeend om naast het vaststellen van het Rijksinpassingsplan dit plan ook onder de Crisis- en herstelwet te moeten laten vallen. Daarmee worden de medeoverheden, zoals provincie en gemeenten, nagenoeg monddood gemaakt en kunnen de plannen zonder tussenkomst verder worden uitgevoerd. Ook dit plan is door de regeringspartijen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV mogelijk gemaakt.

U bent hier