h

Behandeling 'Regeling burger- en militaire luchthavens' aangehouden tot 18 mei a.s.

1 mei 2011

Behandeling 'Regeling burger- en militaire luchthavens' aangehouden tot 18 mei a.s.

Tijdens de behandeling van de 'Regeling burger- en militaire luchthavens' in de opinieronde van 27 april jl. bleek dat de bezwaren van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen de afstand van de beschermingszone rond de woon- en natuurgebieden van 500 meter geen beweging in het standpunt van de gedeputeerde kon brengen. Hierdoor moest de regeling van de lijst van hamerstukken worden gehaald en komt deze op 18 mei a.s. opnieuw in de besluitvormingsronde aan de orde.

Bij eerdere behandeling van de regeling in de Commissie Ruimte van 18 maart 2010 hadden zowel de PvdA, SP, GroenLinks als de PvdD zich nadrukkelijk tegen de afstand van de beschermingszone rond de woon- en natuurgebieden van 500 meter uitgesproken. Als SP Statenfractie stelden wij ons op het standpunt dat deze afstand ten minste gelijk zou moeten zijn aan de afstand van de beschermingszone rond de stiltegebieden, te weten 1.500 meter. Hetgeen voor een provincie als Flevoland geen enkel probleem behoeft te zijn.

Hierin worden we niet alleen gesteund door wetenschappelijke rapportages, maar ook de provincie Utrecht en Noord-Holland hebben de beschermingszone's voor zowel de woon- en natuurgebieden als die van de stiltegebieden op niet minder dan 2.000 meter gesteld.

De PvdA die indertijd het hoogste woord had over de aanpassing van de beschermingszone van 500 naar ten minste 1.500 meter en liefst 2.000 meter aangehouden zag, liet het in de opinieronde van 27 april jl. opmerkelijk afweten. Deze ommezwaai van de PvdA deed de SP fractie ontvallen dat wellicht de overdracht van de oude naar de nieuwe PvdA fractie niet geheel vlekkeloos was verlopen of dat dit rechtstreeks een gevolg was van de nieuwe coalitieonderhandelingen. Hiermee is de toon gezet en wordt met argusogen naar de uitkomst van het nieuwe hoofdlijnen akkoord uitgekeken.

U bent hier