h

Flevoland neemt stellingname tegen salarisverhoging Nuon topman van SP over!

12 mei 2011

Flevoland neemt stellingname tegen salarisverhoging Nuon topman van SP over!

Bij brief van 4 mei jl. heeft SP Tweede Kamerlid, Paulus Jansen, de leden van Provinciale Staten en de aandeelhouders van Nuon opgeroepen om tegen de exorbitante verhoging van het salaris van de topman van Nuon te stemmen.

In een persbericht van 12 mei laat de provincie Flevoland weten dat de forse verhoging van het salaris van de bestuursvoorzitter van Nuon Energy voor de provincie reden is om tegen deze verhoging te protesteren.

Gedeputeerde Staten zijn, met ons SP Tweede Kamerlid, van mening dat de Raad van Commissarissen van NV Nuon Energy ten onrechte het nieuwe salaris niet aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft voorgelegd. Ook vinden zij de beloning van € 750.000 per jaar fors en betwijfelen zij of dit bedrag in deze tijd echt marktconform is.

Nuon heeft namelijk zonder toestemming van haar aandeelhouders het salaris van de nieuwe bestuursvoorzitter, de heer Ir. H. Morelisse, met niet minder dan zeventig procent verhoogd naar € 750.000 per jaar. Daarnaast krijgt hij ook nog eens € 724.000 ter compensatie van misgelopen inkomsten bij zijn vorige werkgever Essent.

Omdat Flevoland op 13 mei aanstaande niet bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders aanwezig kan zijn, is de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland gemachtigd om tevens namens Flevoland krachtig tegen deze verhoging te protesteren en tegen dechargeverlening van de Raad van Commissarissen te stemmen.

U bent hier