h

Statenleden Provincie Flevoland 'In het Wild'

1 mei 2011

Statenleden Provincie Flevoland 'In het Wild'

Als onderdeel van de introductie van de nieuwe Statenleden zijn op 27 april jl. een aantal Staten- en burgerleden op werkbezoek bij de Stichting Flevo-landschap in het Natuurpark Lelystad geweest en natuurlijk was ook de SP Statenfractie daarbij vertegenwoordigd.

Het Flevo-landschap bestaat - net als de Provincie Flevoland - dit jaar 25 jaar. Het beheerareaal van de stichting is in de afgelopen jaren gegroeid naar zo'n 5.700 hectaren. Naast een aantal fulltime medewerkers wordt de stichting door een groot aantal vrijwilligers bijgestaan en wordt inmiddels door ruim 11.600 begunstigers gesteund. De ontvangst van de Staten- en burgerleden was in de bijeenkomstruimte 'De Waterlelie', alwaar naast twee informatieve presentaties men tevens een prachtig zicht op een deel van het Natuurpark had.

Uit de presentaties bleek onder andere dat het Natuurpark Lelystad de komende periode ingrijpend gemoderniseerd gaat worden. Een belangrijk element van deze verandering is de verdere verduurzaming van het park. Hiervoor wordt als alles goed gaat een subsidiebijdrage van circa 500.000 Euro vanuit het Europese Fonds Regionale Ontwikkelingen ontvangen. Tevens wordt nagedacht op welke wijze de jongeren via het gebruik van de social media meer bij de natuurbeleving betrokken kunnen worden.

Naast de presentaties gingen de deelnemers van het werkbezoek ook echt op de fiets het natuurpark in om met eigen ogen 'het wild' en de belangrijkste punten die in het licht van de verdere verduurzaming worden gemoderniseerd te zien. Hetgeen zeker werd gewaardeerd en voor een aantal van de deelnemers een eerste kennismaking met het natuurpark betrof.

U bent hier