h

Coalitieakkoord Flevoland in beton gegoten ?

30 juni 2011

Coalitieakkoord Flevoland in beton gegoten ?

De weinig toeschietelijke houding van de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA/CU is woensdag 29 juni jl. voor Arie Stuivenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie, aanleiding geweest om tijdens de besluitvormingsronde van Provinciale Staten (PS) zich bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 af te vragen of het coalitieakkoord wellicht toch in beton gegoten is.

Bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 bleek namelijk nauwelijks meer iets over te zijn van de oproep van de fractievoorzitter van de PvdA, Annelies Boode-Groot Nibbelink, om de noodzakelijke ombuigingsoperatie zoveel mogelijk samen met de niet collegepartijen te willen realiseren. Deze oproep werd eind mei bij de presentatie van het coalitieakkoord door de fractievoorzitter van de PvdA richting de niet collegepartijen gedaan.

Op de gezamenlijke oproep van D66, SP en PvdA over de instandhouding van de Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland na, alsook de oproep van SGP en PvdA over het verbreden van het resterende stuk N-50, traject Ramspol / Kampen-noord en het aanleggen van een wisselstrook op de Eilandbrug na, werden alle andere wijzigingsvoorstellen en oproepen niet door de collegepartijen gesteund en als 'geen behoefte aan' afgedaan.

Dit was voor de SP Statenfractie aanleiding om de uitspraken van de coalitiepartijen tijdens de presentatie van het coalitieakkoord in herinnering te brengen en hen te vragen of hun 'akkoord' toch niet in beton gegoten is. Want op deze wijze wordt de discussie over de kerntaken en de temporisering van de afbouw van het Sociaal-Culturele domein bij de begrotingsbehandeling 2012 in de kiem gesmoord.

U bent hier