h

Kaders voor het 'in control' brengen provinciale organisatie afgewezen !

30 juni 2011

Kaders voor het 'in control' brengen provinciale organisatie afgewezen !

Een wijzigingsvoorstel van de SP Statenfractie op de Kadernota 2012-2015 om het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over het op orde brengen van de interne organisatie van de provincie niet door te laten lopen tot en met 2015, maar dit in 3 jaar af te ronden kon woensdag 29 juni jl. niet op een meerderheid van de Statenfracties rekenen.

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2010, kort voor het aantreden van het nieuwe college van GS, bleek aan de hand van het Rapport van bevindingen van de accountent dat: 'de interne beheersing van de provinciale organisatie meer dan te wensen overliet'. Of met andere woorden dat de administratieve en financiële organisatie verre van op orde is.

Tijdens deze behandeling leidde dit tot een fel debat tussen de Staten en het toenmalige college van GS. Als uitkomst van dit debat werd afgesproken dat er op korte termijn door GS een Plan van Aanpak gepresenteerd zou worden met als doel om binnen afzienbare tijd aan de geconstateerde gebreken tegemoet te komen.

Inmiddels meer dan 3 maanden verder stelt het nieuwe college van GS in de Kadernota 2012-2015 aan Provinciale Staten (PS) voor om op korte termijn met voorstellen voor maatregelen te komen en hiervoor gedurende de periode 2012 t/m 2015 jaarlijks € 0.3 miljoen beschikbaar te stellen.

In het wijzigingsvoorstel van de SP Statenfractie werd aan PS voorgesteld om de termijn te beperken tot maximaal 3 jaar en daarmee het college van GS onder druk te zetten om nu ernst te maken met het 'in control' brengen van de provinciale organisatie. Dit SP voorstel werd ondanks de kaderstellende functie van PS niet door de meerderheid van de Statenfracties overgenomen.

U bent hier