h

Statenfracties Flevoland maken geen halszaak van solide basis begroting !

30 juni 2011

Statenfracties Flevoland maken geen halszaak van solide basis begroting !

Zonder de steun van de SP Statenfractie heeft de meerderheid van de Statenfracties, ter voorbereiding van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015, woensdag 29 juni jl. de eerste Kadernota 2012-2015 van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS), bestaande uit VVD, PvdA en CDA/CU, vastgesteld.

Ondanks de constatering van GS dat: 'Zonder solide basis en een strak financieel kader de provincie het risico loopt om de grip op de noodzakelijke ombuigingen te verliezen', is de meerderheid van de Statenfracties toch akkoord gegaan met het voorstel van GS om daar waar noodzakelijk toevoegingen aan bestemmingsreserves (incidentele financiƫle middelen) als faseringsinstrument te gebruiken om tot een sluitende begroting te komen.

Dit in tegenstelling tot de reactie van de Rijkstoezichthouder op de Programmabegroting 2011, waarin wordt verzocht de meerjarenbegroting 2012 e.v. van de provincie sluitend te maken en de ombuigingsmaatregelen te concretiseren. Hierdoor loopt de provincie kans om onder preventief toezicht van het Rijk te komen.

De oproep van de SP Statenfractie aan GS om het materieel evenwicht van de Kadernota 2012-2015 te toetsen aan het gemeenschappelijk financieel toetingskader van Binnenlandse Zaken (BZK) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO), ter voorkoming van het risico om onder preventief toezicht gesteld te worden, werd door de meerderheid van de Statenfracties verworpen.

U bent hier