h

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

28 september 2011

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

De afgelopen periode heeft het SP Statenlid, Herbert van Ravenzwaaij, zich vanwege gezondheidsproblemen moeten verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen van de Provinciale Staten van Flevoland en de voorbereidingen hierop.

Om zijn herstel te bespoedigen en een volledig herstel mogelijk te maken is in goed overleg met zijn behandelend arts en de SP Statenfractie Flevoland besloten dat hij met ingang van 28 september 2011 tijdelijk tot het einde van het jaar zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten van Flevoland neerlegt.

De opengevallen plaats binnen de SP Statenfractie wordt ingenomen door het huidige burgerlid en eerst opvolgende op de kandidatenlijst van de SP, Martin Bongers uit Zeewolde, die hiervoor tijdens de Statenvergadering van 28 september 2011 be├źdigd wordt als lid van de Provinciale Staten van Flevoland.

De statenfractie vertrouwt erop dat met deze tijdelijke vervanging de inbreng van de fractie in de Staten weer op volle sterkte is en dat hiermee een spoedig herstel van Herbert van Ravenzwaaij wordt mogelijk gemaakt, zodat de fractie vanaf begin 2012 weer over de ruime kennis en kunde van haar voormalig fractievoorzitter kan beschikken.

U bent hier