h

Geen meerderheid voor 'verlaging' vergoeding Statenleden Flevoland !

17 november 2011

Geen meerderheid voor 'verlaging' vergoeding Statenleden Flevoland !

Een oproep van de SP Statenfractie aan de Statenleden van Flevoland om bij de bezuinigingen de bereidheid te tonen zelf hierin 'voor te gaan' kon afgelopen woensdag 16 november bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 niet op een meerderheid rekenen.

In een motie riep de SP fractie de Statenleden op om de vaste vergoeding en de belastbare onkostenvergoeding met 15% te verlagen. Dit bij wijze van leiderschap en solidariteit om ten tijde van crisis zelf de bereidheid te tonen om hierin voor te gaan. Met 12 stemmen vóór en 27 stemmen tegen werd het voorstel van de SP fractie verworpen.

Een belangrijk motief voor de meerderheid van de Statenleden was dat het Statenwerk erg veel tijd kost en de vergoedingen de laatste jaren alleen met de inflatie gecorrigeerd zijn, maar dat een reële verhoging niet had plaatsgevonden. Daarnaast zijn er een aantal Statenleden die voor het werk van de Staten hun feitelijke baan met een aantal uren per week hebben gekort.

De vraag is of de medewerkers van de provincie die door de ombuigingen en bezuinigingen hun baan in de komende tijd gaan verliezen deze redenatie zullen begrijpen!

U bent hier