h

Oproep SP Statenfractie om 'Stresstest financiën Provincie Flevoland' geen haalbare kaart !

17 november 2011

Oproep SP Statenfractie om 'Stresstest financiën Provincie Flevoland' geen haalbare kaart !

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de SP Statenfractie de Staten in een motie opgeroepen om de financiële weerbaarheid van de provincie door een zogenaamde 'Stresstest' te laten onderzoeken.

Met deze 'Stresstest' hoopte de SP fractie meer duidelijkheid te krijgen over de financiële weerbaarheid van de provincie en deze mede in verband met de huidige crisis in een reëler perspectief te kunnen plaatsen, alsook passende beheersmaatregelen te kunnen ontwikkelen.

Met 5 stemmen vóór en 34 stemmen tegen moest de SP fractie ervaren dat de overgrote meerderheid van de Staten geen behoefte heeft aan een 'Stresstest'.

U bent hier