h

Provincie Flevoland plaatst EV Laadpalen en -punten

17 november 2011

Provincie Flevoland plaatst EV Laadpalen en -punten

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de Staten bij meerderheid het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om het terrein van het provinciehuis en die van de provinciale steunpunten van EV laadpalen en -punten voor elektrische auto's, scooters en fietsen te voorzien.

In een motie van de SP Statenfractie, mede ondertekend door de fractie van de ChristenUnie, werd het college hiertoe opgeroepen, wat door een ruime meerderheid van de Staten werd ondersteund.

Met het aanbrengen van de EV laadpalen en -punten zet de provincie zich in voor het Maatschappelijk en verantwoord ondernemen; vervuld daarbij een voorbeeldfunctie en draagt er toe bij dat de CO2 uitstoot van het verkeer wordt teruggedrongen.

U bent hier