h

SP Statenfractie Flevoland stemt tegen de Programmabegroting 2012 !

17 november 2011

SP Statenfractie Flevoland stemt tegen de Programmabegroting 2012 !

Na de stemmingen over 5 amendementen en in totaal 55 moties, stemde de SP Statenfractie afgelopen woensdag 16 november uiteindelijk aan het einde van de behandeling van de Programmabegroting 2012 'tegen' de begroting in zijn geheel.

De SP fractie heeft grote moeite met de ombuigingen op het programma deel 'Samenleving'. Een reële discussie hierover bleek evenals bij de eerdere behandeling van de Kadernota 2012-2015 niet mogelijk te zijn. Dit bracht de SP fractie er toe om 'tegen' de gehele begroting te stemmen.

Een oproep van de SP fractie aan de Staten om alvorens de ombuigingen geëffectueerd zouden worden de consequenties hiervan voor het functioneren en voortbestaan van de betrokken organisaties en instellingen inzichtelijk te maken, was helaas tegen dovemansoren!

U bent hier