h

Tegemoetkoming in OV-kosten voor Mbo-studenten geen haalbare kaart!

17 november 2011

Tegemoetkoming in OV-kosten voor Mbo-studenten geen haalbare kaart!

Een motie van de SP Statenfractie om de Mbo-studenten in Flevoland een tegemoetkoming in de kosten van het Openbaar Vervoer te geven is vanwege gebrek aan voldoende steun in de Staten en de landelijke ontwikkelingen door de SP fractie ingetrokken.

Het is de SP al tijden een doorn in het oog dat de Mbo-studenten voor wat betreft het Openbaar Vervoer niet dezelfde rechten hebben als die van de Hbo-studenten. De Hbo-studenten krijgen namelijk voor het gebruik van het Openbaar Vervoer een gratis OV-kaart, hetgeen de Mbo-studenten moeten ontberen.

Zeker in een provincie als Flevoland, waar het Mbo-onderwijs voor het Noordelijk en Oostelijk deel van Flevoland erg excentrisch is gelegen, zijn de kosten voor het OV aanzienlijk. Hierdoor komt het voor dat jongeren niet altijd de onderwijsrichting kunnen kiezen die het beste bij hun past, maar dit noodgedwongen af moeten laten hangen van de kosten die dit met zich meebrengt.

Al geruime tijd probeert de jongerenafdeling 'ROOD' van de SP deze ongelijkheid landelijk voor het voetlicht te brengen en voert daar actie op. Het ziet er naar uit dat de SP op dit punt door de PvdA gesteund gaat worden en dit nu samen in de Tweede Kamer aan de orde gaan stellen.

Binnen de Staten was hier afgelopen woensdag 16 november bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 geen meerderheid voor te vinden.

U bent hier