h

Warme overdracht Jeugdzorg naar gemeenten staat op losse schroeven!

17 november 2011

Warme overdracht Jeugdzorg naar gemeenten staat op losse schroeven!

Om te voorkomen dat de financiële middelen, die primair voor de Jeugdzorg bestemd zijn, voor de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten worden aangewend, heeft de SP Statenfractie in een motie de Staten opgeroepen om hier een onderzoek naar te doen.

De provincie bezuinigd in de komende vier jaar € 0,4 milj. op het budget van de Jeugdzorg, waarvan € 0,1 milj. in 2012. Bij het vaststellen van het Toetsingskader Overdracht Jeugdzorg in januari van dit jaar, heeft de gedeputeerde Jeugdzorg de Staten verzekerd dat er een 'warme' overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeenten plaatsvindt.

De SP fractie maakt zich echter zorgen om de bezuinigingen die binnen het programma deel 'Jeugdzorg' de komende jaren gaan plaatsvinden in relatie tot de toezegging van een 'warme' overdracht.

Omdat voor de overdracht zowel financiële middelen als personeel ingezet moet worden, bestaat de kans dat deze vanwege de bezuinigingen vanuit de primair voor Jeugdzorg bestemde middelen worden gefinancierd en daarmee de uitvoering van de feitelijke taakuitvoering in het geding komt.

De motie van de SP fractie om te onderzoeken welke middelen nodig zijn om de 'warme' overdracht mogelijk te maken, zonder dat de uitvoering van de Jeugdzorg in het geding komt, werd tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 met 7 stemmen vóór en 32 stemmen tegen verworpen.

U bent hier