h

Dat gaat naar Den Bosch toe, want... 'Armoede werkt echt niet!'

11 december 2011

Dat gaat naar Den Bosch toe, want... 'Armoede werkt echt niet!'

Met een bus vol naar Den Bosch toe..., maar Zoete Lieve Gerritje hebben we niet gezien. En we waren als afvaardiging vanuit Flevoland echt niet alleen. Ruim 6.500 mensen waren op zaterdag 10 december 2011 naar de Brabanthallen in Den Bosch getogen om de manifestatie 'tegen' de foute plannen van het kabinet Rutte kracht bij te zetten. Meer dan 100.000 werkhandschoenen, elk voorzien van een handtekening en een boodschap voor Rutte, die in heel het land tijdens de SP-actie 'Armoede werkt niet' waren opgehaald, zorgde voor één lang lint vanaf het NS station van Den Bosch naar en in de Brabanthallen. Dit als een stil protest tegen de verwerpelijke kabinetsplannen om mensen die het toch al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen. Maar binnen was het alles behalve stil!

De manifestatie werd gepresenteerd door Carry, omlijst door muziek van Spic 'n Span, Harry Slinger (van Drukwerk) en Sjaak Bral als cabaretier, terwijl Jan Marijnissen een aantal interviews met direct gedupeerden verzorgde. De leuzen "Actie!, actie!, actie!" en "Armoede werkt niet!" werden steeds luid door de Branbanthallen gescandeerd. Sprekers waren Agnes Jongerius, Job Cohen, Paul de Krom en natuurlijk als sluitstuk Emile Roemer. De aanwezige actievoerders, waaronder heel veel SP-ers, gaven erg duidelijk hun voorkeur. De presentaties van Agnes, Job en Emile waren natuurlijk tegen de kabinetsplannen gericht en ter ondersteuning van al degene die slachtoffer dreigen te worden van het a-sociale bezuinigingsbeleid van deze rechtse regering. "Snoeien om te groeien" is een gevleugelde leuze van deze regering. Maar, als dit met $ - tekens in de ogen en zonder gevoel voor sociale samenhang wordt gedaan, blijft er niets over en gaat zowel de boom als onze samenleving naar de knoppe!

Zoete Lieve Gerritje was in de Brabanthallen niet aanwezig, maar staatssecretaris De Krom wel en die was niet zoet en niet lief. Hij kwam met allerlei redenaties over werkgelegenheid voor mensen met een beperking, die in de praktijk allang zijn achterhaald, maar door dit kabinet als stimuleringsmaatregel worden gepresenteerd als mogelijkheid om in eigen kracht te komen. Hij kreeg het zwaar te verduren en ondanks dat presentatrice Carry de aanwezigen bij herhaling vroeg om 'De Krom' zijn krompraterij te laten voltooien, werden zijn drogredenen niet gepruimd. Dit bleek uit de leuzen 'De Krom lult dom' en 'Henk Kamp is een ramp', die luidkeels door de actievoerders werden geroepen.

Het slotakkoord van Emile Roemer werd met heel veel enthousiasme begroet. Hij sprak duidelijk zijn afkeer over dit onzalige kabinetsbeleid uit. Een zeer geslaagde manifestatie, waar veel actievoerders en de organisatoren, SP, PvdA, Abvakabo, Bijstandsbond, Wajong Centraal, Platvorm Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, met meer dan voldoening op terugkijken. Op de terugreis waren er al geluiden van 'Als dit niet voldoende is, moeten we er nog maar eens voor gaan, maar dan naar het Malieveld in Den Haag en met nog veel meer mensen'.

U bent hier