h

SP Statenfractie deelt euforie over besluit Raad van Staten niet!

8 maart 2012

SP Statenfractie deelt euforie over besluit Raad van Staten niet!

De euforie rond het besluit van de Raad van Staten om het inpassingplan OostvaardersWold nietig te verklaren wordt niet door de SP Statenfractie van Flevoland gedeeld.

In een reactie op dit besluit gaf de fractievoorzitter van de SP Statenfractie, Arie Stuivenberg, in de opinieronde van woensdag 07 maart jl. aan: 'dat er als gevolg van dit besluit alleen maar verliezers zijn'. Immers een groot aantal agrarische ondernemers hebben vanwege het inpassingplan hun gronden aan de provincie verkocht en zijn noodgedwongen elders een nieuw bestaan gaan opbouwen of zijn gestopt. Een niet onbelangrijk deel van de agrarische ondernemers hebben dit (nog) niet gedaan, maar leven al meer dan twee jaren in onzekerheid en konden geen uitbreidingen en/of vernieuwingen in hun bedrijf aanbrengen.

Daarnaast is door het besluit de unieke mogelijkheid om via de robuuste verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Hosterwold in Zeewolde de verruiming van het leefgebied van de grote grazers, de natuurbeleving en kleinschalige recreatieve mogelijkheden voor Zuiderlijk Flevoland praktisch weggevallen.

Het is voor de SP Statenfractie een raadsel waarom enkele Statenfracties het besluit van de Raad van Staten nu als vreugdevol bestrempelen. Feit is dat nagenoeg alle besluiten van Provinciale Staten over het OostvaardersWold van de afgelopen vijf jaren in unanimiteit genomen zijn. Natuurlijk zijn er twijfels geweest over de financiële haalbaarheid en heeft de SP Statenfractie een aantal malen aangegeven dat het wellicht raadzaam was om vanwege de economische en financiële situatie de plannen te temporiseren of aan de omstandigheden aan te passen.

Ook de betrouwbaarheid van de Rijksoverheid in relatie tot de financiële gevolgen voor de provincie Flevoland bij een gewijzigd rijksbeleid is voor de SP Statenfractie eerder een punt van zorg geweest. Toen werd de SP door de PvdA en de SGP Statenfracties gekapitteld en weggehoond vanwege zulke boute uitspraken. Helaas is het allemaal waarheid geworden!

Hoewel de verordening 'Groenblauwe zone' nog op het gebied van het voormalige inpassingplan van toepassing is, rijst de vraag of het intrekken van deze verordening niet een logisch gevolg moet zijn op het nietig verklaren van het inpassingplan. Immers het hoofddoel van deze verordening was om de realisatie van een robuuste verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Hosterwold mogelijk te maken. Nu de grond hieronder is weggevallen en de Raad van Staten de bestemming van de gronden weer de functie van agrarische gronden heeft gegeven, ligt het in de rede om ook de verordening in te trekken.

Het eens zo ambitieuze plan als dat van het OostvaardersWold is door de koerswijziging van de Rijksoverheid en de uitspraak van de Raad van Staten niet verder gekomen dan het maken en uitwerken van de plannen, alsook het aankopen van circa 60 % van de benodigde gronden. Bij het uitspreken van het vernietigingsbesluit heeft de Raad van Staten zich openlijk afgevraagd op welke gronden de Provinciale Staten van Flevoland indertijd tot een positief financieel besluit is gekomen. Alle reden dus om zowel naar de informatieverstrekking door Gedeputeerde Staten als naar de besluitvorming van Provinciale Staten een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen.

U bent hier