h

SP Statenfractie Flevoland geeft GEEN steun aan motie PVV!

27 maart 2012

SP Statenfractie Flevoland geeft GEEN steun aan motie PVV!

De berichtgeving van Omroep Flevoland van maandag 26 maart jl. dat de SP Statenfractie in de Statenvergadering van woensdag 28 maart a.s. steun zal geven aan de motie van wantrouwen van de PVV tegen PvdA-gedeputeerde Marc Witteman leidt tot onjuiste conclusies.

De PVV wil met haar motie dat de gedeputeerde opstapt vanwege de gang van zaken rond de natuurzone OostvaardersWold. Om het voor de PVV Statenfractie mogelijk te maken dat hun motie op de agenda van de Statenvergadering van aanstaande woensdag wordt geplaatst, heeft de SP op democratische gronden haar medewerking hieraan gegeven.

De medewerking van de SP berust - louter en alleen - op het feit dat het Reglement van Orde van Provinciale Staten voorschrijft dat een motie 'Vreemd aan de orde van de dag' pas dan op de agenda van Provinciale Staten kan worden geplaatst, wanneer deze door ten minste drie partijen wordt ondersteund. Dit staat echter geheel los van de vraag of deze partijen de motie ook daadwerkelijk inhoudelijk steunen.

De motie van de PVV wordt door de SP Statenfractie als zeer voorbarig beschouwd en tevens dat deze op onjuiste gronden is gebaseerd. Om duidelijkheid te krijgen over de informatieverstrekking van Gedeputeerde Staten en of Provinciale Staten hun kaderstellende rol naar behoren hebben kunnen uitvoeren rond het OostvaardersWold wordt onder andere door het CDA, de CU, SP en de SGP gezamenlijk een motie voor het instellen van een gedegen onderzoek ingediend.

Op deze wijze wil de SP Statenfractie duidelijkheid krijgen over de gronden waarop de Raad van Staten en de Bestuursrechter onlangs uitspraak hebben gedaan over het inpassingplan OostvaardersWold en de financiƫle gevolgen voor de provincie.

U bent hier