h

Flevolandse collegepartijen blokkeren democratisch recht!

10 april 2013

Flevolandse collegepartijen blokkeren democratisch recht!

Handelwijze collegepartijen VVD, CDA/CU en PvdA bij vaststelling van de agenda van de Statenvergadering van woensdag 10 april 2013 schiet SP Statenfractie in verkeerde keelgat en verlaten vroegtijdig de vergadering.

Tijdens de behandeling van de vaststelling van de agenda voor de Statenvergadering blokkeerden de collegepartijen VVD, CDA/CU en PvdA de mogelijkheid voor de PVV om een motie 'Vreemd aan de orde van de dag' op de agenda geplaatst te krijgen.

Omdat juist bij de laatste wijziging van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2012, mede op aangeven van de SP fractie, is opgenomen dat het een democratisch recht van alle leden van provinciale staten is om een uitspraak van de staten over een bepaald onderwerp te vragen, schoot deze handelwijze van de collegepartijen - onder aanvoering van de fractievoorzitter van de VVD - in het verkeerde keelgat van de SP Statenfractie.

Fractievoorzitter Arie Stuivenberg vertolkte op niet mis te verstane wijze het ongenoegen van de SP fractie over deze handelwijze en wees de collegepartijen nadrukkelijk op het democratisch recht dat ieder lid van de staten heeft. Daarbij wees hij de partijen die het woord 'democratie' in hun naamgeving hebben opgenomen erop dit recht voor anderen te blokkeren als het om een onderwerp gaat dat hen niet welgevallig is. Volgens de SP fractie wordt daarmee de democratie verengd tot de dictatuur van de meerderheid en is een 'open' discussie niet meer mogelijk.

Uit protest tegen de ondemoncratische handelwijze van de collegepartijen heeft de SP fractie de Statenvergadering verlaten en daarmee geen deel meer aan de beraadslagingen genomen. Ook in de toekomst zal de fractie zich zeker de mond niet laten snoeren.

U bent hier