h

Oplaadpunten OV-chipkaart in Noordelijk Flevoland een probleem!

10 september 2013

Oplaadpunten OV-chipkaart in Noordelijk Flevoland een probleem!

Onderzoek van de SP afd. Noordoostpolder naar de beschikbaarheid van openbare oplaadpunten OV-chipkaart in Noordelijk Flevoland heeft uitgewezen dat het opladen van het saldo tegoed een probleem is. Vooral door de weeks is het 's-morgens vóór 08:00 uur, 's-avonds na 18:00 uur en op de zondagen voor de gebruikers van OV-chipkaarten niet mogelijk om het saldo tegoed in Noordelijk Flevoland op te laden.

Uit het onderzoek blijkt dat de klantvriendelijkheid rond het gebruik van de OV-chipkaart voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder en op Urk sterk te wensen overlaad. Zo zijn er voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder slechts twee oplaadpunten in Emmeloord beschikbaar. Eén van deze oplaadpunten bevind zich in een supermarkt en de andere in de restauratie bij het busstation.

De beschikbaarheid van deze oplaadpunten vormt voor de inwoners een probleem. Dit wordt veroorzaakt door de tijden waarop de supermarkt en de restauratie bij het busstation geopend zijn. Hierdoor is het voor de gebruikers van de OV-chipkaart niet mogelijk om 's-morgens vóór 08:00 uur , 's-avonds na 20:00 uur en op zondagen de OV-chipkaart op te laden.

De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder heeft het college van Burgemeester en Wethouders in een motie hierop aangesproken. Het college is echter van mening dat niet zij, maar het provinciebestuur hier verantwoordelijk voor is.

Deze problemen doen zich naast de Noordoostpolder ook in Biddinghuizen, Swifterbant en in beperkte mate in Zeewolde voor. In de gemeente Almere, Dronten en Lelystad zijn bij de NS-stations wel openbare oplaad punten beschikbaar.

Omdat in de visie van de SP Statenfractie het gebruik van de OV-chipkaart zo klantvriendelijk mogelijk moet zijn, heeft de woordvoerder Bereikbaarheid, Herbert van Ravenzwaaij, het college van Gedeputeerde Staten  hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

 Schriftelijk vragen:

  1.  Deelt het college de mening van het gemeentebestuur van de Noordoostpolder dat plaatsing van de oplaadpunten voor de OV-chipkaarten de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur is?  Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat ten minste in elke gemeente en in de daarvoor in aanmerking komende kernen er één oplaadpunt altijd bereikbaar dient te zijn?  Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om in overleg met de gemeentebesturen van Dronten, voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant; Noordoostpolder, voor Emmeloord, Ens, Marknesse en Tollebeek; Urk en Zeewolde tot de plaatsing van openbare oplaadpunten in deze gemeenten en kernen te komen?  Zo nee, waarom niet?
  4.  Wanneer het college niet bereid is om de beschikbaarheid van openbare oplaadpunten voor de OV-chipkaarten overeenkomstig het gevraagde in punt 3 te bevorderen, kan het college dan aangeven op welke wijze het klantvriendelijke gebruik van de OV-chipkaarten voor de inwoners van deze gemeenten in onze provincie is gewaarborgd?  Zo nee, waarom niet?

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o />

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier