h

Vermindering arbeidsplaatsen 'Triade-Flevoland' verontrust Statenfractie

9 januari 2014

Vermindering arbeidsplaatsen 'Triade-Flevoland' verontrust Statenfractie

Het bericht dat volgens het bestuur van de zorgaanbieder 'Triade-Flevoland' zij, vanwege de bezuinigingen van het kabinet Rutte II op de zorg, genoodzaakt is om vooral in de gehandicapten sector en de jeugdzorg maatregelen te treffen die in belangrijke mate de cliënten en medewerkers persoonlijk raken, verontrust de SP Statenfractie bij monde van woordvoerder jeugdzorg, Symaiah Verbeek, zeer.

Om de toekomstbestendigheid van Triade-Flevoland te kunnen garanderen is het bestuur van de zorgaanbieder voornemens om onder andere het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Hierbij gaat het om een reductie van 190 fte, waarvan 83 fte tijdelijke contracten en voor de vaste contracten gaat het om een krimp van in totaal 107 fte. Het bestuur geeft daarbij aan dat de bezuinigingen consequenties hebben voor iedereen, cliënten en medewerkers.

Naast het wegvallen van z'n 200 banen, maakt de SP Statenfractie zich ernstig zorgen over de naadloze aansluiting op zorg, alsook de kwaliteit van zorg, in 2015. Tevens maakt de fractie zich zorgen over het oplopen van de wachtlijsten voor jongeren die een beroep op zorg doen en dat de voorgenomen zogenaamde 'warme' overdracht van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten hiermee in het geding komt. Reden voor de SP Statenfractie om via het college van Gedeputeerde Staten hier in een viertal schriftelijke vragen opheldering over te krijgen.

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier