h

SP tegen projectsubsidie voor woon-/zorgvoorziening!

17 januari 2014

SP tegen projectsubsidie voor woon-/zorgvoorziening!

Afgelopen woensdag 15 januari heeft de SP Statenfractie tijdens de behandeling van het projectidee ‘Zorgresidentie Reedewaard Almere’ in de commissie Bestuur & Samen­leving, zich bij monde van de fractievoorzitter, Arie Stuivenberg, tegen de uitwerking tot een subsidieaanvraag van niet minder dan ruim twee miljoen euro uitgesproken.

 

De stichting Thuishaven wil in de gemeente Almere kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met somatische of psychogeriatrische aandoeningen realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft de stichting het voornemen om het voormalig kantoorgebouw van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en raadhuis van de gemeente Almere uit eind jaren zeventig en nu in gebruik als kantoorgebouw ‘Mediport’ aan de Kerkstraat in Almere Haven aan te kopen en om te bouwen tot de ‘Zorgresidentie Reedewaard Almere’.

De initiatiefnemers van de ‘Zorgresidentie Reedewaard Almere’ hebben het plan om het kantoor­gebouw ‘Mediport’ geschikt te maken voor mensen die elke dag hulp en begeleiding nodig hebben van een verpleegkundige of verpleeghuisarts. Hiervoor moeten er 26 luxe woonunits en acht zorghotelkamers in het complex worden gerealiseerd. De zorghotelkamers zijn bestemd om er basiszorg te kunnen verlenen voor mensen met een kortdurend verblijf.

Prachtig initiatief zou je zo zeggen, …. zeker! Waarom is de SP Statenfractie dan toch tegen de verstrekking van een projectsubsidie van ruim twee miljoen euro als bijdrage voor de aankoop van het kantoorgebouw en de realisatie van de ‘Zorgresidentie Reedewaard Almere’ ? Nu de SP heeft niets tegen rijkdom, maar is wel tegen armoede! Met de realisatie van de zorgresidentie wordt er een voorziening tot stand gebracht die uitsluitend voor de meer vermogende mensen bestemd is. Want om in de zorgresidentie een plekje te kunnen krijgen wordt er een bedrag van niet minder dan € 2.500,-- per maand van je gevraagd en dat haal je nu eenmaal niet met je AOW en een klein pensioentje!

Aldus de initiatiefnemers: ‘Is het toch ook van de gekke dat mensen die gedurende hun leven spaarzaam zijn geweest of via hard werken een vermogen hebben opgebouwd in een AWBZ instelling dezelfde zorg, hetzelfde eten en dezelfde omgeving krijgen als al degenen die dit niet hebben gedaan’ ! Vandaar dat de SP Statenfractie tegen dit projectidee en de verstrekking van een projectsubsidie van ruim twee miljoen euro is! Dit staat lijnrecht op de kernwaarden van de SP: ‘Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit’. We hopen dat de fracties van de PvdA en het CDA in de Staten hun rug ook recht houden.

Uiteraard gunnen we de mensen die spaarzaam zijn geweest of via hard werken een vermogen hebben opgebouwd net zulke goede zorg als die in een AWBZ instelling. Wanneer dit onverhoopt niet zo is, laten we dan met z’n allen de barricades opgaan en ook in AWBZ instellingen het beste voor de mensen eisen. SP 100 % Sociaal !

Reactie toevoegen

U bent hier