h

PVV Statenfractie Flevoland zakt door het ijs!

3 februari 2014

PVV Statenfractie Flevoland zakt door het ijs!

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 29 januari is de PVV Statenfractie bij de stemming over het project Zorgresidentie ‘Reedewaard’, als onderdeel van het Investeringsprogramma Flevoland – Almere, fase 2, in de ogen van de SP Staten­fractie door het ijs gezakt.

Bij de behandeling van het project gaf de PVV-fractie, als hoeder van het zorgvuldig inzetten van de publieke middelen, in eerste termijn aan dat het project niet binnen de kaders van het Investeringsprogramma Flevoland – Almere, fase 2, paste en zij daarom tegen het project­voorstel zouden stemmen.

Na een korte schorsing, waarbinnen volgens boze tongen de VVD-fractie een lobby offensief richting de PVV-fractie heeft uitgevoerd, kwam de PVV-fractie op haar eerder ingenomen stand­punt terug, waardoor het project Zorgresidentie ‘Reedewaard’ alsnog op een meerderheid kon rekenen. Dit met als verklaring dat de verbouwing van het voormalig kantoorgebouw van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en raadhuis van de gemeente Almere uit eind jaren zeventig en nu in gebruik is als kantoorgebouw ‘Mediport’ tot zorgresidentie een meer­waarde heeft voor het centrum van Almere Haven en z’n 40 arbeidsplaatsen gaat opleveren.

Zorgresidentie ‘Reedewaard’ is bedoeld voor meer vermogende mensen met een Zorg Zwaarte Pakket 4 of 5, die tijdens hun arbeidzame leven spaarzaam zijn geweest of door hard werken een vermogen hebben opgebouwd. Voor de voorstanders van het project is het vanzelfsprekend dat deze mensen een betere zorg, wooncomfort, uitzicht en maaltijden krijgen dan de mensen die aangewezen zijn op een AWBZ zorgcentrum.

Vandaar dat de SP Statenfractie tegen dit projectidee en de verstrekking van een projectsubsidie van ruim twee miljoen euro is! Dit staat namelijk lijnrecht op de kernwaarden van de SP: ‘Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit’. Helaas is dit voor het CDA, de CU en blijkbaar ook voor de PVV geen reden om hun rug recht te houden en het in de commissie Bestuur en Samenleving ingenomen standpunt te verlaten.

Zoals we eerder hebben aangegeven gunnen we de mensen die spaarzaam zijn geweest of via hard werken een vermogen hebben opgebouwd net zulke goede zorg als de mensen in een AWBZ zorgcentrum. Wanneer ze echter dit met gelijkgestemden in een particulier zorgcentrum willen krijgen, dan hoort daar wat de SP-fractie betreft geen publieke middelen als subsidie bij. Maar blijkbaar denkt de PVV-fractie daar heel anders over en zijn ze heel selectief hierin.

De kampioen tegenstander van subsidies voor bijvoorbeeld ‘Kunst en Cultuur’, de leefbaarheid e.d. is, zoals we hebben kunnen ervaren, blijkbaar niet tegen de marktwerking in de zorg. Voor de SP is de zorg geen markt en hebben allen die gebruik moeten maken van een zorgcentrum recht op goede zorg, wooncomfort en maaltijden. Dat noemen wij Solidariteit!    

Reactie toevoegen

U bent hier