h

SP hekelt insteek startnotitie 'Vitaal platteland'!

13 april 2014

SP hekelt insteek startnotitie 'Vitaal platteland'!

Tijdens de behandeling van de startnotitie ‘Vitaal platteland’ in de vergadering van de Staten­commissie Ruimte en Leefbaarheid van 02 april jl. heeft de SP Statenfractie zich bij monde van de fractievoorzitter, Arie Stuivenberg, verbaasd over het feit dat de notitie vooral economisch was ingestoken en de relatie met de leefbaarheid in de woonkernen totaal ontbrak.

Doordat de startnotitie zich vooral concentreert op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het landelijk gebied en voorbij wordt gegaan aan de relatie met de leefbaarheid in de woonkernen, wordt volgens de SP het beoogd effect ‘Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waar het goed leven, werken en recreëren is’ met deze notitie niet waargemaakt.

Daarnaast heeft de SP uit het oogpunt van gezondheidsrisico’s, dier­vriendelijk­heid en de grote over­capaciteit, ernstige bedenkingen tegen de vergroting van de ruimte voor de intensieve veehouderij en de schaalvergroting bij bedrijfsopvolging en melkveehouderijen. De SP ondersteund de instand­houding en versterking van de zogenaamde ‘gezinsbedrijven’ en wil voorkomen dat er in Flevoland situaties ontstaan zoals die zich elders in Nederland op het gebied van de intensieve veehouderij voordoen.

Aan de hand van de inbreng van de SP heeft gedeputeerde Gijsberts toegezegd de startnotitie op het punt van de relatie met de leefbaarheid in de woonkernen aan te passen, terwijl de bedenkingen van de SP fractie op het gebied van de uitbreiding van de intensieve veehouderij bij de uitwerking van de notitie wordt betrokken.

Reactie toevoegen

U bent hier