h

Kort Interview met de Lijsttrekker

12 januari 2015

Kort Interview met de Lijsttrekker

Foto: SP

Arie Stuivenberg is getrouwd, woont in Almere en is 68 jaar geleden geboren in Schiedam. Arie doorliep een carrière als brandweerofficier. Hij is al vanaf de jaren ‘70 politiek actief. Eerst voor de PvdA, later stapte hij over naar de SP. Hij was de motor achter vele SP-campagnes. Momenteel is hij voorzitter van de SP-fractie in de Provinciale Staten. Daarnaast is Arie gemeenteraadslid voor de SP in Almere.

Vertel eens iets over jezelf. Waar komt je politieke gedrevenheid vandaan?

‘Ik kom uit een rood nest, Schiedam, de Scheepsbouw. Stil zitten was er niet bij. Rood is mij met de paplepel ingegoten. Maar de teloorgang van het echte socialisme binnen de PvdA, dat was voor mij de reden om bij de PvdA weg te gaan. Dat is bij de SP toch heel anders. Bij de SP gaat het om de mensen, om de samenleving – en nooit om de partij zelf.’

Minister Plasterk wilde Utrecht en Flevoland samenvoegen in één megaprovincie. Wat vind jij daarvan?

‘Een slecht idee. Kijk, de provincie heeft een aantal taken waarvoor de rijksoverheid te groot is en waarvoor de gemeenten juist te klein zijn. Voor de SP was de megaprovincie dan ook niet een bespreekbaar onderwerp. Neem bijvoorbeeld Luchthaven Lelystad. Het is een van ‘boven’ opgelegd besluit. Dan kan de SP-fractie alleen nog maar redden wat er te redden valt. En op een manier die werkelijkwerkgelegenheid gaat opleveren.’

Wat is voor de SP-fractie een belangrijkonderwerp bij deze provinciale verkiezingen?

‘Goed en betaalbaar openbaar vervoer staat in ons verkiezingsprogramma bovenaan. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de dorpen, maar ook voor jongeren die naar school moeten reizen. Het is ook belangrijk om de files te verminderen. De SP heeft, wanneer de kans zich voordeed, geijverd voor gratis openbaar vervoer, op z’n minst voor doelgroepen, zoals Mbo-studenten. Dat zullen we blijven doen.’

Wat heeft de SP in Flevoland voorelkaar gekregen?

‘Nou, heel wat... De openbare oplaadpuntenvoor de OV-chipkaart in Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Of het gratis internet in alle bussen van het we een goede overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten voor elkaar gekregen, door het budget van de provincie voor 2015 beschikbaar te houden. We hebben de realisatie van een buitenhaven op Urk op de agenda gezet. En we hebben een inkomenstoets bij de verstrekking van provinciale subsidies voor elkaar gekregen, zodat het geld alleen gaat naar organisaties die echt iets nuttigs doen en het geld goed kunnen gebruiken. Rijke organisaties gaan we dus niet subsidiëren.’  En we hebben een inkomenstoets bij de verstrekking van provinciale subsidies voor elkaar gekregen, zodat het geld alleen gaat naar organisaties die echt iets nuttigs doen en het geld goed kunnen gebruiken. Rijke organisaties gaan we dus niet subsidiëren.’

Foto: SP_hengelo

Reactie toevoegen

U bent hier