h

Start Campagne Staten Verkiezingen 2015 met Emile Roemer

16 februari 2015

Start Campagne Staten Verkiezingen 2015 met Emile Roemer

De aftrap van de campagne van SP Flevoland voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 wordt door niemand minder dan Emile Roemer verzorgd. Deze vindt komende zaterdag 21 februari ’15 op de Grote Markt in Almere plaats. Emile Roemer zal hiervoor om circa 14:00 uur het startschot geven!

Op Valetijnsdag zijn de SP afdelingen in Flevoland al druk in de weer geweest met de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Zo werden in Almere de verkiezingsborden met de poster van de SP beplakt met als opschrift ‘Reken Af!’. Dit als antwoordt op de oproep van premier Rutte, die de verkiezingen als een graadmeter voor zijn kabinet ziet. In Lelystad werd in één uur tijd niet minder dan 1.000 bonbons met een Vletijnskaartje uitgedeeld. Terwijl in Emmeloord de afdeling weer actief was met het beplakken van de verkiezingsborden, dat in één kwartier plaatsvond en vervolgens met een groot aantal actieve leden in het centrum van Emmeloord te vinden waren. Dit alles ter voorbereiding van de officiële aftrap van de campagne op 21 februari.

De aftrap van de verkiezingscampagne voor SP Flevoland zal dit keer in Almere plaatsvinden. De politiekleider ‘Emile Roemer’, wordt omstreeks 14:00 uur op de Grote Markt door een grote groep SP-ers met muzikale omlijsting door ‘The Originals’ onthaald. Daarna zal Emile de aanwezigen toespreken en vervolgens een wandeling door het Stadshart maken. Hierbij is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hem aanspreken, vragen stellen of hun verhaal doen.

Aansluitend aan de wandeling door het Stadshart wordt een bezoek gebracht aan het Huiskamerproject van GGZ-instelling Kwintes Flevoland. Dit project is speciaal bedoeld voor dak- en thuisloze jongeren. De groep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar, die in een crisissituatie terecht zijn gekomen als gevolg van bijvoorbeeld een gebroken gezinssituatie, verslaving, schulden, voortijdige afgebroken schoolopleiding, psychische problemen, crimineel gedrag, minder begaafdheid, lichame­lijke problemen of combinaties hiervan en die daardoor dak- of thuisloos zijn geraakt.

De huiskamer biedt: ondersteuning bij financiële vragen, zoeken naar werk of opleiding, ondersteunen bij psychische problemen. Het is een plek waar jongeren kunnen chillen en een warme maaltijd kunnen nuttigen. Als eenmaal duidelijk is wat de eventuele hulpvraag van de jongere is, wordt er samen met de jongeren een ‘plan’gemaakt.

Adres van het Huiskamerproject is: Suurhoffstraat 45, Almere Stad.

Reactie toevoegen

U bent hier