h

MELDPUNT MINDER REGELS IN FLEVOLAND

7 april 2015

MELDPUNT MINDER REGELS IN FLEVOLAND

De SP Statenfractie vindt dat de afstand tussen de inwoners en de provincie nog steeds te groot is. Om deze afstand te verkleinen opent de SP op haar website de mogelijkheid voor de inwoners om klachten over de provinciale regels en verordeningen, die als tegenstrijdig of onnodig worden ervaren, via een reactiemogelijkheid te vermelden.

De inwoners kunnen de klachten over de provinciale regels en verordeningen onder­aan dit bericht vermelden en naar ons toesturen, net als klachten over de regels en verordeningen van andere overheden; de SP fractie draagt er zorg voor dat de klachten onder de aandacht van het provinciebestuur of de andere overheden worden gebracht.

Bij de SP leeft het gevoel dat, ondanks alle inspanning van de provincie, er sprake is van toenemende, soms tegenstrijdige regels bij overheden, en dat de inwoners dat als hinderlijk en/of onrechtvaardig ervaren. Vandaar dat op deze wijze er een mogelijkheid wordt geboden om dit onder de aandacht te brengen.

Reactie toevoegen

U bent hier