h

SP Flevoland volwaardige partner bij collegeonderhandelingen

11 april 2015

SP Flevoland volwaardige partner bij collegeonderhandelingen

Afgelopen woensdag heeft de informateur, Tanja Klip-Martin, in haar advies aangegeven dat de SP als een volwaardige partner wordt gezien om het verdere traject van de onderhandelingen mee in te gaan. Daarmee doet de informateur recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP als enige partij met 2 zetels is toegenomen. In haar advies kwam zij uit op een samenwerking tussen VVD, CDA, SP en D66.

De afgelopen jaren heeft de SP laten zien een stabiele oppositiepartij te zijn, die bereid was om goede voorstellen te steunen en minder goede te amenderen. Dat een samenwerking tussen de VVD, CDA, SP en D66 goed mogelijk is, hebben we de afgelopen jaren in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen zien. De overeenkomsten tussen de verschillende verkiezingsprogramma’s geven ons het vertrouwen dat er weer ruimte is voor een socialer geluid in Flevoland. Dit kan het beste worden bereikt door aan het bestuur van de provincie deel te nemen. Voorwaarde is wel dat verdere afbraak van het Sociale programma wordt tegengegaan. 

Flevoland is koploper wat de werkeloosheid onder jongeren en lager geschoolden betreft. In de eerste plaats moet er dan ook meer worden geïnvesteerd in de werkgelegenheid voor middelbaar en lager geschoolde mensen. Waarbij het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het Midden- en Kleinbedrijf, als banenmotor van Flevoland, hoge prioriteit heeft. Terwijl goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven wordt nagestreefd.

Ook de leefbaarheid in de kleine kernen en het vitaal platteland is van groot belang. Daarvoor zetten wij ons in voor aantrekkelijk openbaar vervoer, wordt de bereikbaarheid via de digitale snelweg gestimuleerd en ondersteund, terwijl de provincie daar waar mogelijk ondersteuning geeft aan de gemeenten bij het in stand houden van belangrijke sociale voorzieningen. 

Reactie toevoegen

U bent hier