h

SP stelt subsidieverlening ter discussie!

7 april 2015

SP stelt subsidieverlening ter discussie!

Foto: SP

De subsidieaanvraag van de Stichting Kuinderbos Hippique Emmeloord voor het organiseren van een Hippique Event op 07 en 08 augustus 2015 is voor de SP Statenfractie aanleiding om het college van Gedeputeerde Staten hier schriftelijke vragen over te stellen.

Woordvoerster Symaiah Verbeek vraagt zich namelijk af of de subsidie, die zowel bij de gemeente Noordoostpolder als bij de provincie Flevoland is aangevraagd, past in de focus die de provincie in de Sportnota 2013-2016 heeft aangebracht. Vanuit de focus in het sportbeleid zijn er twee speer­punten, evenementen en twee kernsporten (watersport en triathlon) als aandachtsgebied benoemd.

Voor de toekenning van de subsidie is het belangrijk dat het evenement voldoet aan de uitgangs­punten van de Sportnota. Het moet namelijk gericht zijn op de twee kernsporten, of worden aangemerkt als een bijzonder sportevenement met (inter)nationale uitstraling.

Het is voor de SP fractie niet duidelijk of er subsidie is toegekend en of het evenement onder de criteria van de Sportnota valt. Verder wil de SP weten op welke wijze dit sportevenement zich onderscheidt van de eerder afgewezen subsidie voor de Dutch Match Cup die, in tegenstelling tot de Hippique Eventing, wel gericht was op één van de kernsporten.

De SP fractie heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Is het juist dat de stichting voor het houden van het Hippique event een subsidie bij de provincie heeft aangevraagd? Zo ja, is dit verzoek toegekend en welke afwegingen heeft het college hierbij gemaakt?
  2. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag en hoe verhoudt deze zich tot de kosten van het evenement in relatie tot de eventuele bijdrage van de gemeente Noordoostpolder?
  3. Zijn er voorwaarden aan de subsidieverlening verbonden? Zo ja, welke?
  4. Voorziet het Hippique event in site-events? Zo ja, welke zijn dit?
  5. Indien er voor het Hippique event een subsidie is toegekend aan de hand van de criteria zoals gesteld in de Sportnota 2013-2016: Met welke reden is dit event dan als bijzonder sportevenement aan te merken? Wat is de reden om van het criterium af te wijken dat een evenement gericht moet zijn op één van de kernsporten (watersport en Triathlon)?
  6. Op welke wijze draagt het Hippique event bij aan de promotie van Flevoland en wat is de te verwachten economische spin-off van het event?
  7. In hoeverre wijkt deze subsidieaanvraag af van de indertijd door Batavia Sailing Center B.V. gedane aanvraag voor het organiseren van de Dutch Match Cup?

Reactie toevoegen

U bent hier