h

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

12 mei 2015

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

 Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Ine de Waal, de nieuwe fractievoorzitter, heeft een toelichting gegeven over de wijze waarop de onderhandelingen hebben plaats gevonden. De Statenfractie van de SP is bij het hele proces nauw betrokken geweest door op de concepttekst gezamenlijk op inhoud terugkoppeling te geven en aandachtspunten aan de onderhandelaars mee te geven.

De aanwezige afgevaardigde leden waren kritisch en stelde kritische vragen over inhoud van het coalitieakkoord, maar met een positieve ondertoon. Wat maakt dit akkoord anders dan de vorige periodes? Het is geen dichtgetimmerd akkoord, er is volop ruimte voor de niet collegepartijen om zaken in te brengen, met kans van slagen.

Tevens ademt het akkoord een ‘Bottom-up’ benadering uit waarbij het nieuwe college samen met betrokkenen de zaken oppakken. Bovendien is in dit akkoord een duidelijke visie gepresenteerd waarbij er gewerkt zal worden naar een daadkrachtige provincie, samen met de zes gemeenten.

Nadat het coalitieakkoord voldoende was besproken werd de beoogd gedeputeerde, Arie Stuivenberg, voorgedragen. De motivatie vanuit de voltallige fractie luidde als volgt:

Arie is politiek zeer vaardig; een man van verbinden met een groot netwerk, zowel binnen als buiten de SP. Daarnaast heeft Arie een bijzondere staat binnen de Provinciale Staten als commissievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten.

De aanwezige afgevaardigde leden op de regioconferentie hebben unaniem ingestemd met het behaalde resultaat en Arie Stuivenberg als gedeputeerde. Hiermee hebben de leden het onderhandelingsteam, bestaande uit Arie Stuivenberg en Ine de Waal, gemandateerd om namens de SP zich te verbinden aan het coalitieakkoord en deelname aan het college met Arie Stuivenberg als SP gedeputeerde.

Reactie toevoegen

U bent hier