h

SP Flevoland stemt tegen motie 50Plus

27 mei 2015

SP Flevoland stemt tegen motie 50Plus

Bij de behandeling van de jaarstukken 2014 heeft de Statenfractie van de Socialistische Partij tegen de motie van 50Plus gestemd. Het doel van de motie is het beschikbaar stellen van financiële middelen om ontslagen in de huishoudelijke zorg te voorkomen.  

De SP is altijd van mening geweest dat de realisatie van zoveel mogelijk werkgelegenheid leidend moet zijn bij de aanwending van de betreffende middelen, waarbij geen onderscheid dient te worden gemaakt in werkgelegenheid binnen bepaalde sectoren maar waarbij gekeken wordt naar de behoefte van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Uiteraard is hierbij de zorgsector niet uitgesloten. De SP is van mening dat de motie van 50Plus een sympathieke motie betreft maar inhoudelijk aan alle kanten kraakt. 

De SP draagt de zorgsector een warm hart toe en maakt zich zorgen over de aanzienlijke aantallen banen in de zorg die op de tocht staan echter is dit een gevolg van Rijksbezuinigingen en het overdragen van de verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Landelijk heeft de SP de nodige acties gevoerd en is nog steeds actief om de gevolgen van de bezuinigingen voor de zorgsector te beperken.
Bijscholing van de werknemers in de zorg zal het nieuwe beleid niet teniet doen. Het beleid van de gemeenten is niet dat er beter geschoolde of gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers moeten komen maar ze gaan geheel anders met de thuiszorg om.

Opmerkelijk zijn de tegenstrijdigheden waarmee de motie is opgebouwd, de steun van alle oppositiepartijen aan een motie die inhoudelijk zeer slecht in elkaar steekt én de PVV die van haar geloof is gevallen door een motie te steunen die gebaseerd op uitvoering van zaken die niet behoren tot de kerntaken van de provincie.

Vanuit de kernwaarden van de SP: "menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit" zit het niet in ons socialistisch gedachtengoed om groepen of sectoren uit te sluiten maar wel om ons te richten op een effectieve inzet die aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven en arbeidsmarkt. Het gaat de SP dus om een brede aanpak, op een manier die past bij de taken van de provincie.

Om op grond daarvan te verwijten dat de SP pluchegedrag vertoont is wel heel kort door de bocht! 

Reactie toevoegen

U bent hier