h

SP in college provincie Flevoland

20 mei 2015

SP in college provincie Flevoland

Foto: SP

Een bijzonder moment, voor het eerst in de Flevolandse geschiedenis neemt de Socialistische Partij deel aan de coalitie en maakt daarmee deel uit van het dagelijks bestuur. Arie Stuivenberg is op 20 mei 2015 benoemd als eerste Flevolandse SP gedeputeerde.

De portefeuille van de SP gedeputeerde Arie Stuivenberg bevat de onderstaande, voor de SP zeer belangrijke onderwerpen;

Financiën

Klimaat en energie

Openbaar Vervoer

Samenleving (zorg)

Vitaal Platteland:

- POP3

- Fonds leefbaarheid landelijk gebied

Natuur en Landschap

IPO-bestuur

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Regionale Uitvoeringsdienst, tevens lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur OFGV

De-on

Reactie toevoegen

U bent hier