h

Grote Grazers

18 oktober 2015

Grote Grazers

Afgelopen week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen. De oproep aan de staatssecretaris om het beheer van de Grote Grazers onder te brengen bij de Provincie. Deze heeft namelijk ook het beheer van de Oostvaardersplassen. De minister heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren.

Voor onze gedeputeerde Arie Stuivenberg een mooi behaalt resultaat. Er zijn de nodige gesprekken geweest om de staatssecrataris te overtuigen van het belang om niet alleen het beheer maar ook van de ‘inwoners’ van de Oostvaardersplassen over te dragen. De gedeputeerde verwacht dat de provincie deze taak prima kan uitvoeren. 

Er volgt nu nog een proces van juridisch onderzoek naar de zeggenschap en uitvoer richting Staatsbosbeheer, die het beheer van de Grote Grazers uitvoert.

Men schat in dat over een half jaar het beheer over gedragen wordt van het Rijk naar Provincie Flevoland.

Reactie toevoegen

U bent hier