h

Mondelinge vragen Jeugdzorg

11 november 2015

Mondelinge vragen Jeugdzorg

Foto: SP

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2016 heeft de SP fractie bij monde van woordvoerder Samenleving, Symaiah Verbeek, gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen betreffende Jeugdzorg

Voorzitter, de provincie is lange tijd verantwoordelijk geweest voor de jeugdzorg en, net zoals bij kinderen, is het loslaten een proces dat ons inziens niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden.

De vorige gedeputeerde, de heer Witteman, verwoordde het als volgt:

Wettelijk zijn we dan niet meer verantwoordelijk maar voelen ons nog wel verantwoordelijk.

De SP is dan ook van mening dat de provincie de morele plicht heeft om ook na de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten voor een adequate nazorg te dragen en deze van essentieel belang is.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

  • Ligt er vanuit het samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten een verzoek om extra middelen aan het bestaande budget voor de warme overdracht toe te voegen. Of zijn er aanwijzingen dat er extra middelen toegevoegd moeten worden om de zogenaamde snijvlakprojecten geheel te kunnen uitvoeren?
  • Is de gedeputeerde bereid om hierover met het samenwerkingsverband in overleg te gaan?
  • Is de gedeputeerde bekend met de financiële problematiek van de Pleegzorg in de gemeente Urk? In hoeverre speelt dit ook bij de andere gemeenten?
  • Op welke wijze denkt de gedeputeerde hier in tegemoet te kunnen komen?

Reactie toevoegen

U bent hier